Publisert: 05.06.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bygger nytt slakteri i Sverige

Skövde Slakteri bygger nå Sveriges mest moderne slakteri.


Bygger nytt slakteri i Sverige

Skövde Slakteri bygger nå Sveriges mest moderne slakteri.

I dag slakter Skövde i nabobyen Skara. Her hadde konkurrenten HK Scan akkurat lagt ned slaktingen i fjor da Skövde plutselig fikk anlegget sitt ødelagt i en brann. Slik sett var brannen godt timet.

Nye Skövde skal enkelt kunne bygges ut til å slakte 300 griser i timen. Før brannen var kapasiteten maks 180. Anlegget får også moderne teknologi som sjokkjøling , kondensskolding og ikke minst slakteroboter. Robot nummer én borrer ut endetarmen. Den neste åpner brystbeinet slik at innmaten enkelt tas ut, mens den tredje roboten deler slaktet i to helt eksakt like deler. Dette er teknologi som senker slaktekostnadene kraftig, mens sjokkjøling i 105 minutter øker verdien av slaktet fordi mer kjøttsaft blir igjen i slaktekroppen. Det nye slakteriet får også ny teknologi i videreforedlingen, samt at det blir en egen avdeling for biprodukter. Avdelingen for biprodukter vil kunne gi en nettoøkning i verdien av grisen på over 20 øre per kilo slakt. Det skal også bygges et eget visningsrom for kunder og leverandører.

– Dette blir trolig det mest moderne slakteriet i Sverige. Vi ser det som et forsøk på å henge med i den europeiske konkurransen, sier administrerende direktør Ove Konradsson i Skövde Slakteri. Han har i vinter besøkt både flere land som eksempelvis Spania og Polen for å studere slakting.

– Spania og Polen har gjort mye riktig, og har slakterier minst på høyde med danskene, sier Konradsson.