Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bygger modulgrisehus


Bygger modulgrisehus

 

Asbjørn Høyland (22) fra Høyland i Hå kommune har gård med 120 daa jord, 40 sauer og 30 purker med smågrisproduksjon. Han satser friskt og var den aller første til å skrive kontrakt om et modulbasert grisehus. – Jeg overtok gården i fjor og hadde tenkt å gå fra smågrisproduksjon til slaktegris. Det var derfor lett å bestemme seg når dette alternativet dukket opp. Jeg jobber også på en nabogård og da er slaktegris en greiere produksjon enn smågris.

Nødvendig spredeareal kan jeg leie, sier Høyland. Han synes både løsning og pris på grisehuset virket fornuftig. Dermed var det bare å slå til.

 

FLYTTER INN TIL PÅSKE

Sigve og Helene Undheim fra Undheim i Time har gård med ku og sau og 390 daa jord, beiter og utmark. I tillegg leies jord og spredeareal slik at Sigve og Helene vil satse på slaktegris som et tredje bein å stå på framover.

– Vi har mjølkekvote på 70 tonn, men det er dyrt å kjøpe mer kvote. Det er også dyrt å bygge ut til et noe større fjøs. Egentlig hadde vi tenkt å bygge ut for sau og bruke huset til slaktegris om sommeren, men så dukket dette alternativet opp, forteller Sigve. Når de først har bestemt seg skal det hele gå fort. Bygging har startet når dette leses og de regner med å flytte inn i nytt hus i mars/april.

– Vi er ferdig til lamminga, smiler Undheim.

 

FTS ISTEDET

Sigrun og Kai Ove Rundevold fra Helleland i Egersund har også skrevet kontrakt om bygging av modulbasert grisehus. Men de har forandret planene. Istedenfor slaktegrishus vil de bygge nesten samme grisehus med FTS-binger i stedet. Rundevold har også gård med ku og sau i tillegg til at de fôrer fram 400 slaktegriser i året.

– Huset til slaktegrisen er gått ut på dato og noe nytt trengs. Vi kan leie spredeareal og tente på ideen om å bygge et stort rimelig slaktegrishus. Siden har vi tenkt om og satser på et mer fleksibelt FTS-hus i stedet, sier Sigrunn og Kai Ove Rundevold. I første omgang er det imidlertid slaktegris de vil ha i FTS-bingene. Byggeløsningen ligner slaktegrishuset.

Husbredden er lik, men huset er litt lenger og har en bingerekke ekstra slik at antall binger blir 56. Det er gang rundt i hver avdeling stedet for midt gjennom. Hver binge blir mindre, men ellers er det meste likt.