Publisert: 26.10.2021 Oppdatert: 26.10.2021

Stikkord:

Bygde egen luftomrøring i gjødsla

Vakuumutgjødsling i fødeavdeling kan by på utfordringer. Og enda verre har det blitt med nye retningslinjer for mengde strø i bingen. I Sparbu har en produsent løst utfordringen med et rimelig egenbygd anlegg for lufttilsetting i gjødselrenna.  


Bildet: Tidligere ­styreleder i Norsvin Tor Henrik Jule er nå 100 prosent bonde og har lagd sin egen løsning for utfordringene med vakuumutgjødsling. [Foto: Morten Knudsen)

 

Tidligere styreleder i Norsvin, Tor ­Henrik Jule i Steinkjer, har i flere år hatt utfordringer med vakuumutgjødsling i grisehuset. 

– Vi måtte stadig spyle opp gjødsel­renner. Vi fikk utfordringer når vi skulle spre gjødsel, og det ble også mye fluer, forteller Jule. I fjor ba han derfor om tilbud på et anlegg for luftomrøring fra Fjøssystemer. 

80 000 pluss egeninnsats
– Det er i fødeavdelingen vi har størst utfordringer. Vi har to avdelinger med 32 fødebinger i hver der smågrisen går fram til 11 uker. Investering i luft­omrøring i disse to avdelingene ville kostet ca. 600 000 kr. Det synes vi var i dyreste laget, sier Jule.

Han ville derfor prøve å bygge et noe enklere anlegg selv. Og det gjorde de nå i vinter. 

– Vi hadde en del 50 mm fôrrør liggende. Vi fikk kjøpt en brukt 5 m3 kompressor, pluss at vi vi kjøpte kuleventiler og det vi manglet for å bygge et anlegg, forteller Jule. Han anslår at de har kjøpt utstyr for ca. 80 000 kroner. 

 

Gjødselrennene kobles ut og inn med kuleventiler. Luft tilsettes hver renne omtrent daglig. [Foto: Tor Henrik Jule]

Luft gjennom fôrrør i gjødselrenna
Det Jule gjorde var å montere et fôrrør midt i hver gjødselrenne. Det ble boret fem stk. 4 mm hull i fôrrøret for hver binge. Tre av hullene ble vendt mot hvilearealet i bingen, og to av hullene ble vendt mot veggen. Hver gjødselrenne med åtte binger ble så koblet mot kompressor via en kuleventil. Det ble også satt på en kuleventil i enden av hvert fôrrør. 

– I anlegget en kjøper fra Fjøssystemer er det tilbakeslagsventiler. Hos oss kommer det noe fukt inn i rørene, men den kan vi blåse ut igjen, opplyser Jule. Steinkjerbonden kjører nå luft gjennom alle rennene etter tur nesten daglig. 

 

En 5 m3 kompressor står fast utenfor nødutgangen på grisehuset og kan startes med en knapp bak. [Foto: Tor Henrik Jule]

– Det tar bare noen sekunder for hver renne. Totalt er dette en jobb som tar fem minutter, opplyser Jule. Den tida er mer enn innspart når vakuumrenna skal tømmes. 

– Vi sparer dessuten tid ved gjødselkjøring, og vi har i sommer hatt klart mindre utfordringer med fluer i grisehuset, sier Jule. Hvis han skulle lagd et tilsvarende system på nytt, hadde han kanskje lagt fôrrør tur/retur i gjødsel­arealet langs veggene i renna. 

– Men ellers synes jeg det relativt enkle og manuelle systemet vi har montert fungerer veldig bra, sier Jule.