Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bunnen for kjøttprosenten nådd?

Middels kjøttprosent ser ut til å ha nådd bunnen, rapporterer Animalia. Den synes nå å ha stabilisert seg på 56,98.


Bunnen for kjøttprosenten nådd?

Middels kjøttprosent ser ut til å ha nådd bunnen, rapporterer Animalia. Den synes nå å ha stabilisert seg på 56,98.

 

Tallene som refereres i denne artikkelen omfatter slaktinga til og med uke 37. Når middeltallet for kjøttprosenten så langt i år har stabilisert seg på 56,98, så er dette 0,14 prosentenheter lavere enn i 2006. Det normale de siste åra har vært at kjøttprosenten har økt med 0,14 prosentenheter per år. Slaktevektene hittil i år er 76,6 kilo i gjennomsnitt, hvilket er 1,3 kilo høyere enn i 2006. Middelvektene i Nortura har vært 75,7, mens de i KLF-bedriftene har ligget på 78,9 i middelvekt.

Forskjellene i slaktevekt mellom Nortura og KLF-bedriftene er imidlertid 0,6 kilo mindre enn til samme tid i fjor. Middel slaktevekt i uke 36 var 78,9 kilo, eller nesten seks kilo høyere enn til samme tid i fjor.