Publisert: 23.05.2022 Oppdatert: 23.05.2022

Stikkord:

Bruker 90 000 kr på melkeerstatning

Sofie Vetersjø og Tom Dyrskog i Årdal, Ryfylke i Rogaland, har i flere år vært blant landets aller beste satellittbesetningseiere.  


I Ingrisoppgjøret for 2020 ble de nummer 3, og siste året nummer 7. Dyrskog får 47 griseklare purker hver åttende uke, og oppnådde 14,8 avvente i 2020. I fjor ble resultatet 14,3. 

– Nøkkelen vi bruker for å få mange avvente er å gi ekstra melk til smågrisene. De første par dagene gir vi også ekstra melk i fødebingene inne i smågrishjørnet, forteller Sofie. Etter et par uker tas de største smågrisene ut i egne binger. Dette gjøres normalt i to omganger. Totalt tar de ut ca. 10 prosent av grisungene, og purka erstattes med melkeerstatning. Etter avvenning får så bingene med de minste grisungene ekstra melk (har ikke tilgang til ammepurke). 

Det er Sofie som har det daglige ansvaret for smågrisstellet. Tom har ansvar for all annen fôring, kullutjevning mm. 

– Vi samarbeider godt i fjøset, men det ligger mye arbeid bak et godt resultat, forteller Sofie og Tom. 

– TN70-purka er bra og får mange grisunger, men vi synes melkeevnen henger litt etter. En årsak kan også være at navene ikke er flinke nok til å utrangere «dårlige» melkere, tror Tom. Ekstra melk blir derfor oppskriften. Dyrskog brukte i fjor 90 000 kr i melkeerstatning, eller ca.  300 kr per kull. I år med økte priser passerer de nok et sekssifret beløp i ekstra melk. 

Sofie og Tom Dyrskog gir melkeerstatning for å oppnå mange avvente.