Publisert: 03.11.2020 Oppdatert: 03.11.2020

Stikkord:

Solceller på grisehustaket

Bruker 70 prosent av strømmen sjøl

– Ikke bygg for stort. Utvid heller anlegget senere. Det meste av strømmen vi produserer, cirka 70 prosent, bruker vi sjøl. Da sparer du avgifter, sier Sverre Lang-Ree.


Foto: Ricardofoto.no

 

Den 16. mai 2019 plugget de inn anlegget på grisehustaket. Lang-Ree har dermed erfaringer fra drøyt et års drift. Det produseres slaktegris på garden Bøverstad. Teoretisk kan de fylle 728 plasser i innsettet, men i praksis bruker de mindre plass. De tar hensyn til at grisen vokser raskt i våre dager, og må selv­følgelig passe på at totalproduksjonen ligger innenfor konsesjonsgrensa. 

Strøm til alle hus
Alle husene på garden, inkludert hovedbygningen, er koplet til én og samme strømmåler. Strømmen brukes til varmtvannsberedere, lys, servicerom, fôringsanlegg, og ikke minst ­vifter. Viftene drar mye strøm. Åtte uttrekksvifter som går for fullt drar alene 8-9 kW, og viftene går som kjent mye om sommeren når det er varmt.

– Det meste av det som produseres, nesten tre fjerdedeler av strømproduksjonen, bruker vi sjøl. På den måten sparer vi også avgifter. Vi bruker egentlig ganske lite strøm til oppvarming. Nettleverandøren vår, Stange Energi, sørger for at vi får et excel-ark over strømforbruket per time gjennom hele året. Der ser vi at det meste som produseres brukes her på garden.

I dag er det jo en latterlig lav strømpris, men det kan fort endre seg. Før vi bestemte oss for å investere i solceller, regnet vi ut at anlegget som vi planla ville produsere 32 000 kW i året utfra plassering og beliggenhet. Det har vist seg å stemme veldig bra det første året. Hittil har vel anlegget vårt produsert mer enn 50 000 kW-timer siden oppstart, sier Sverre Lang-Ree.

Leser strømproduksjonen fortløpende
Han ba om tilbud fra tre ulike leverandører av solcelleanlegg før beslutningen ble tatt. De tre var Stange Energi, Eidsiva Energi og Pluss Energi. Det viste seg å skille en del på pris på anlegg som var sammenlignbare. Valget falt på Eidsiva.

Dette selskapet bruker Solcellespesialisten som underleverandør. Panelene er lagd i Kina, og effekten i hvert av panelene er 310 W. De 120 panelene har en såkalt kWp (kilo Watt peak), altså når sola varmer som best, på
32,7 kW. Lang-Ree kan gå bort til ­veggen hvor inverterne på grisehuset står og lese av hvor mye strøm anlegget produserer til enhver tid.

Det sies at panelene skal vare i 30 – 40 år, og inverterne bør kanskje skiftes etter om lag 20 år. Takvinkelen på ­grisehuset på Bøverstad er ganske balansert og bra. Et bratt tak fanger mer lav sol enn ett som har slak tak­vinkel. Men solvinkelen vil som kjent variere gjennom året og dagen. Det er også mulig å montere solcellepaneler på vegger. Solcelleparker på bakken blir også vanligere flere steder.  

Sparer 23 000 i året
– Og hvordan er økonomien i dette? Hvilke kalkyler har du lagt til grunn?

– Selve anlegget kostet oss cirka 250 000 kroner. Vi bygde om det elektriske anlegget for å samle hele strømforbruket i én måler, og det koster naturligvis litt. Vi tok utgangspunkt i en strømpris på 40 øre per kW-time. Med tre prosent rente og 2019-priser så vil dette anlegget være nedbetalt etter 11,7 år. Fra da av produserer det gratis strøm. Vi har regnet ut at den årlige besparelsen er cirka 23 000 kroner i året. Det er kanskje ikke kjempemye, men strømprisene kan fort endre seg. Dessuten er dette en enkel måte å produsere strøm på. Det meste gjør seg sjøl. 

– Var det noen form for støtte å hente til dette?

– Det er mulig å hente støtte fra ­Innovasjon Norge hvis en ser solcelle­strøm og bioenergi/flisfyring i sammenheng. Men etter det jeg hører er det begrensninger på hvor mye som er tilgjengelig nå. Vi fikk ikke innovasjonsstøtte her. Det gis også litt ENOVA-støtte hvis en kopler våningshuset på solcelleanlegget.

– Ville du ha gjort dette igjen når du i dag ser hvor lav strømprisen er?

– Ja, fordi jeg tror strømprisen skal tilbake til normalen, og at den på sikt vil øke ytterligere. 

– Ikke bygg for stort
– Personlig tror jeg det er dumt å bygge for stort solcelleanlegg. Teknikken blir bedre og bedre, og det er mulig å utvide anlegget etter hvert hvis behovet for strøm øker. Jeg tror også det er smart å holde seg unna montering av slike anlegg. Det kan være lurt å overlate det til de som kan det. Dermed reduserer du også ditt eget ansvar hvis noe skulle gå galt, sier Sverre Lang-Ree.