Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bruk proteinet der det er behov for det

Riktig fôring av purker er avgjørende for å lykkes i smågrisproduksjonen. Ny norsk og utenlandsk kunnskap tilsier at du bør vurdere to eller aller helst tre ulike kraftfôrslag til purkene i drektighets- og dieperioden.


Bruk proteinet der det er behov for det

Riktig fôring av purker er avgjørende for å lykkes i smågrisproduksjonen. Ny norsk og utenlandsk kunnskap tilsier at du bør vurdere to eller aller helst tre ulike kraftfôrslag til purkene i drektighets- og dieperioden.

Kari Helga Viken, Felleskjøpet Agri Arild Eriksen, Felleskjøpet Rogaland Agder I andre land er det utenkelig å fôre purkene på det samme kraftfôret i drektighets – og dieperiode. Praktiske forhold har nok vært mye av grunnen til at mange smågrisprodusenter velger ett kraftfôrslag her i landet. Slik vil det nok også være fortsatt, men for de som har ambisjoner om gode resultater, interesse og mulighet for fasefôring vil vi anbefale bruk av flere fôrslag i smågrisproduksjonen. Felleskjøpet har i mange år hatt tilbud om drektighetsblandinger i sitt sortiment. Norsvin innfører nå ny genetikk i den norske svinepopulasjonen. Ny yorkshire fra Topigs i Nederland vil i løpet av kort tid gi ei ny norsk hybridpurke med andre krav en det vi fram til nå har vært vant til. Ny genetikk krever nye og tilpassa kraftfôrblandinger/fôringsstrategier. Dette er en viktig forklaring på at vi i disse dager lanserer dager ett nytt purkefôringskonsept.

Drektighetsperioden

I drektighetsperioden legges mye av grunnlaget for gode resultater i dietida. Hovedfokus i denne fasen er å få purkene tilbake i optimalt hold etter forrige dieperiode. Drektighetsfôr har som målsetning å tilføre struktur i rasjonen. Fiberrikt fôr gir god metthetsfølelse samtidig som det er positivt for mage- og tarmhelsen. Voluminøst fôr opprettholder volumet i mage – og tarmkanalen, noe som i neste omgang er gunstig for opptrappingstakt og fôropptak i dieperioden. Fiberrikt fôr helt fram til fødsel bidrar også til korte ned grisningstid, samtidig som det bidrar til økt spedgrisoverlevelse. Drektige purker skal i tillegg til kraftfôr ha grovfôr som rotemateriale. Det er positivt både som aktivisering og kondisjon. I ett godt sammensatt drektighetsfôr er innholdet av protein – og aminosyrer holdt på ett lavt nivå. For mye lysin i drektighetsperioden gir unødvendig høye fôrkostnader, er energikrevende for purkene, samtidig som det gir unødig store purker med dertil høyt vedlikeholdsbehov.

Dieperioden

I dieperioden er målet best mulig melkeproduksjon og lavest mulig holdtap. I ett velfungerende diefôr er næringsinnholdet tilpasset høgproduktive purker. God tilførsel av energi, protein – og aminosyrer er avgjørende for å oppnå høg kullvekt ved avvenning. Høyt fôropptak er viktig, og råvarevalg som gir god smaksopplevelse er med på å styre både fôropptak og holdtap. I ett godt diefôr prioriteres energi fra stivelse framfor energi fra fett. Et diefôr skal inneholde vesentlig mer protein – og aminosyrer pr. energienhet enn et drektighetsfôr. Tilstrekkelig med lysin i dieperioden gir også mer melk og bedre eggkvalitet til neste drektighetsperiode.

Perioden rundt fødsel

Purka starter forberedelse til fødsel omlag en måned før ny grising. Fostrene vokser i størrelse, og jurutvikling og råmelksproduksjon klargjøres for ny grising. Dersom det i perioden 3 uker før fødsel til 3-5 dager etter fødsel gjøres en ekstra innsats ved å supplere den vanlige dietten med et spesiallaget «fødselsfôr», kan råmelksproduksjonen, fødselsforløp og oppstart av melkeproduksjonen påvirkes i positiv retning. Et slikt «fødselsfôr» har en annen sammensetning av råvarer og næringsstoffer enn vanlige drektighets – og diefôr. 

Fôringsforsøk

Felleskjøpet har det siste året gjennomført en forsøksserie over fire puljer ved Mære landbruksskole der Format Die Super ble testet mot fasefôring med Format Drektig og Format Laktasjon. I forsøket ga fasefôring med nevnte blandinger 0,6 flere avvente smågriser per kull, bedre fôropptak og lavere vekttap. I tillegg viste forsøket forbedring i grisingsprosent, færre tomdager og høgere fødselsvekter hos smågrisene. Fasefôring ga i disse forsøkene en økonomisk gevinst på i overkant av 200 kroner per kull. I en besetning med 100 purker og 2,3 kull/år utgjør dette ca. 50 000 kr i årlig gevinst.