Publisert: 21.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Brosjyre om dyrevern


Brosjyre om dyrevern

 

Vi viser til omtalen av Mattilsynets brosjyre «Hva gjør du når dyr lider?» i Svin nr 8/2006. Bladet uttaler seg positivt til at Mattilsynet ønsker å nå allmenheten med informasjon, noe vi selvfølgelig er fornøyd med. Billedbruken i brosjyren blir imidlertid kritisert, med henvisning til at forsiden viser et stort bilde av pelsdyr bak netting, noe bladet mener virker mistenkeliggjørende overfor en næring som fortsatt er lovlig.

Vi vil få påpeke at bildet ikke viser pelsdyr, men hunder. Verken dette bildet eller bildet på side 2 er ment å mistenkeliggjøre noen form for næring, men er illustrasjonsfoto fra tidligere dyrevernsaker. Vi beklager at Svin finner at brosjyren gir grunnlag for en følelse av publikumsfrieri. Forventningen om at Mattilsynet skal være profesjonell i sin kommunikasjon mener vi er oppfylt i dette tilfellet.

Med vennlig hilsen Torunn Knævelsrud, Seksjonssjef Mattilsynet