Publisert: 18.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Britiskledet forsøk på kjønnssortert rånesæd

Danskene går nå inn i et britisk forskningskonsortium som jobber for å finne en metode for kjønnssortering av rånesæd. Også andre land, eksempelvis Canada, arbeider mot samme mål.


Britiskledet forsøk på kjønnssortert rånesæd

Danskene går nå inn i et britisk forskningskonsortium som jobber for å finne en metode for kjønnssortering av rånesæd. Også andre land, eksempelvis Canada, arbeider mot samme mål.

 

Det er det danske bondebladet Landbrugsavisen som melder at kappløpet om å finne metoder for kjønnssortering for alvor er i gang. Et britisk forskningskonsortium har funnet ut at det finnes noen proteiner på sædcelleoverflaten som antakelig er kjønnsspesifikke. Greier en å finne igjen disse proteinene og isolere dem, kan det også lages antistoffer mot dem som gjør det mulig å jobbe videre med kjønnssorterte sædceller. Avdelingssjef Niels J. Kjeldsen i Landsutvalget for svin sier at det er første fase av et større prosjekt som danskene nå går inn i. Hvis en lykkes i å finne kjønnsspesifikke proteiner, går prosjektet videre til neste fase. Da er det aktuelt å lage besetningsundersøkelser for å finne ut hvordan metoden virker på produktivitet og økonomi.

Det vil naturligvis åpne seg mange interessante muligheter hvis teknologien lar seg gjennomføre i praksis.

– Den viktigste effekten ligger i at vi kan unngå hanngriser, og dermed bedre fôrutnyttelsen. Hvis vi kan spare 0,2 fôrenheter per kilo tilvekst som følge av at vi bare jobber med purkegriser, så vil det være en viktig gevinst for økonomi og miljø, sier Kjeldsen, som også minner om at norske svineprodusenter kan ha stor interesse av å knytte seg til prosjektet. Det er langt fram. Men siktemålet et sted der framme kan være at vi om noen år kan tappe rånesæd som tilsettes et antistoff, og at kjønnssortert sæd etter kort tid etter kan brukes.

Den andre metoden, som blant annet det canadiske firmaet Sequent Biotechnologies jobber med, går ut på separering av sæden i to fraksjoner.