Publisert: 14.04.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bransjen vil stå samlet i Norge

 Det jobbes nå på bred front for å finne ut hvordan kjøttbransjen i Norge skal stille seg til bruk av immunologisk kastrering.


Bransjen vil stå samlet i Norge

 Det jobbes nå på bred front for å finne ut hvordan kjøttbransjen i Norge skal stille seg til bruk av immunologisk kastrering.

 Ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra Norges Bondelag. Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Nortura, KLF, Animalia og Norsvin jobber nå for å komme fram til en plan for hvordan en skal håndtere eventuell bruk av vaksinen i Norge. Eli Arnkværn Bryhni, som sitter i arbeidsgruppa fra Norsvin, sier at de håper å komme fram til en plan før jul. Målet er å finne løsninger som hele bransjen kan stille seg bak.

– Vi må finne løsninger som er trygge både for forbrukerne, produsentene og kjøttindustrien. Vi må vurdere økonomi, logistikk og systemer som kan sikre at vi vet hvordan slaktet på kjøttkroken er behandlet. Det er ikke bare å ta i bruk immunologisk kastrering uten videre. Vi må ta testing og kvalitetssikringssystemer som sikrer forbrukerne full trygghet, sier Arnkværn Bryhni.

Fra andre land vet en at mange forbrukere har reagert negativt på immunologisk kastrering. Hvordan norske forbrukere stiller seg til dette vet vel egentlig ingen ennå, men det er gjort undersøkelser av dagens praksis med veterinær kastrering under bedøvelse. Det har ikke kommet forbrukerstorm mot denne praksisen. Norge var for øvrig det første landet som innførte dette, og flere andre land har diskutert å følge etter.