Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bra salg hittil i år


Bra salg hittil i år

 

Per uke 6 er det omsatt 10 % mer gris (kg engros) enn tilsvarende i fjor. Tallene bør korrigeres litt ned, da uke 1 i 2005 hadde fire flere dager en uke 1 i 2004. I uke åtte var det kun 92 % dekning når det gjaldt slakting av gris. Det vil si at lagret kjøtt brukes for å tilfredsstille etterspørselen. Det er noe uklart hva dette skyldes. Årsaken kan være at skjærebedriftenes lagre var tomme ved nyttår, eller at de allerede nå er i gang med å forberede grillsesongen. Dersom det første er tilfelle, har i så fall det reelle konsumet av svinekjøtt vært større enn engrossalget i 2004.