Publisert: 07.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bra om betong

Resultatene fra det store betongprosjektet i landbruket er interessante. Prosjektet har gitt mye bra og nyttig kunnskap til byggherrer og fagfolk.


Bra om betong

Resultatene fra det store betongprosjektet i landbruket er interessante. Prosjektet har gitt mye bra og nyttig kunnskap til byggherrer og fagfolk.

 

Styringskomitéen for betongprosjektet konkluderer imidlertid med at større og dyrere landbruksbygg som koster over en million kroner, og dem er det mange av i svineproduksjonen, bør kontrolleres etter plan- og bygningsloven. Det vil i så fall kreve søknad om byggetillatelse av landbruksbygget til kommunen. Slike krav kan også komme fra for eksempel forsikringsbransjen. I dag holder det med meldeplikt for landbruksbygg.

Etter vårt syn blir dette et skritt i feil retning. Utfordringen i dag er å få byggekostnadene i landbruket ned. Den som reiser et husdyrbygg til flere millioner kroner tar uansett et stort ansvar. Slike prosjekter må planlegges grundig og detaljert. Det ansvaret tror vi dagens byggherrer i landbruket er seg svært bevisst. Vi mener derfor at det er sterke grunner til å advare mot fordyrende og byråkratiserende krav til landbruksbygg.