Publisert: 22.09.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bra kvalitet på årets avling

Årets kornavling ble ikke bare høy, men holder også jevnt over svært god kvalitet.


Bra kvalitet på årets avling

Årets kornavling ble ikke bare høy, men holder også jevnt over svært god kvalitet.

Det er få partier med innhold av mykotoksiner.

– I havre er det mindre enn ett av 10 partier som inneholder DON over laveste grenseverdi, og mindre enn én prosent har høye verdier av DON, opplyser Kristian Thunes, markedssjef korn i Felleskjøpet Agri. En viktig årsak er trolig den varme sommeren med bra vær i blomstringa. Et unntak er imidlertid havre fra Nord Trøndelag. En større andel av partiene herfra inneholder DON, men Trøndelag har derimot ingen partier med høye verdier.

– Nå har denne landsdelen lite havredyrking, og partiene med DON er uproblematiske å håndtere, sier Thunes. Det har dermed vært to sesonger med svært god kornkvalitet i Norge.