Publisert: 30.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bra år for Gilde Norsk Kjøtt – Furuseth og Prima best av de private

Norsk Kjøtt hadde et godt år i 2004, men taper markedsandeler. Fatland øker sin markedsandel, men fikk et svakere resultat. Best går Furuseth og Prima.


Bra år for Gilde Norsk Kjøtt – Furuseth og Prima best av de private

Norsk Kjøtt hadde et godt år i 2004, men taper markedsandeler. Fatland øker sin markedsandel, men fikk et svakere resultat. Best går Furuseth og Prima.

 

2004 var jevnt over et bra år for slakteribransjen. Norsk Kjøtt fikk sitt beste resultat etter kornserndannelsen. Driftsresultatet var 289 millioner. Resultat før skatt og etterbetaling ble 237 millioner. Fordeles resultatet på antall kilo slaktet blir det kr 1,40 per kilo.

Likevel taper slakterisamvirket markedsandeler. Andelen er nå 74,5 prosent totalt, og 74,7 prosent for gris. Det er en nedgang på ca. 0,9 prosentpoeng. Men i et marked hvor volumet øker, slakter også Norsk Kjøtt mer enn før. Økningen var nesten 6000 tonn i 2004. Totalt ble det slaktet 10 500 tonn mer i 2004 enn 2003. Antall tonn med svineslakt økte med 7500 tonn eller sju prosent. Halvparten (50,1 %) av det som slaktes er gris.

Vi understreker at slakterier har ulik foredlingsgrad og innslag av andre virksomheter. Direkte sammenlikninger er derfor vanskelige. Tallene må leses i lys av det.

 

FURUSETH OG PRIMA BEST

Selv om Norsk Kjøtt går bra er det de private slakteriene Furuseth og Prima som gjør det best. Hos begge er det først og fremst slakting og skjæring som gjelder. Furuseth økte slaktevolumet med åtte prosent og overskuddet med 10 millioner siste år. Resultat før skatt ble 18,5 millioner. Per kilo slakt blir resultatet 2,28 kr, eller ca. 50 prosent bedre enn i Norsk Kjøtt. Prima har i motsetning til Furuseth splittet slakt og skjæring/foredling i to selskaper. Til sammen fikk de et resultat før skatt på nærmere 10 millioner i fjor. (Heller ikke her er resultatet helt klart).

Da kjøper Prima også noe slakt fra andre i tillegg til egen slakting. Per kilo slaktet blir resultatet omtrent som i Furuseth. Men Prima øker mer i markedsandel. De slaktet hele 13 prosent mer i 2004 enn i 2003. Både Prima og Furuseth lever etter regelen om at de ikke ønsker å slakte mer enn de kan ta unna i andre enden.

– Vi har ingen problemer med avsetningen i dag, sier daglig leder Harald Reime i Prima Slakt og Thor M.Furuseth i Furuseth.

 

FATLAND MERKER OVERPRODUKSJON

Fatland derimot merker overproduksjonen, og må legge slakt på fryselager. De får ingen omsetningsmidler til dette. Lagerkostnadene påvirker dermed resultatet. I 2003 hadde Fatland et resultat før skatt på ca. 28 millioner eller på nivå med resultatet i Norsk Kjøtt for 2004. Siste år har Fatland økt slaktemengden til 26 900 tonn, eller drøyt ni prosent.

Resultatet er ikke klart når dette skrives, men blir betydelig lavere enn i 2003.

– Innfrysing av sau og lam har kostet oss 10 millioner. For mye gris har kanskje kostet det samme, forteller konsernsjef Leif Malvin Knutsen.

Fatland setter nå ned slaktevekten på gris til samme nivå som Norsk Kjøtt.

Knutsen skulle aller helst ønske at Norsk Kjøtt som markedsregulator hadde dobbelt mottaksplikt på kjøtt når det var overproduksjon. Dette var under utredning for en del år siden. Norsk Kjøtt og Landbruksdepartementet sa ja, men en slik ordning ble stoppet av Konkurransetilsynet. Slik det er nå taper derfor Fatland i en overproduksjonsituasjon, mens Furuseth og Prima tjener.

 

PLUSS I MIDT NORGE SLAKTERI

Midt Norge Slakteri A/S er den fjerde av de større private aktørene. Heller ikke de fikk et skryteresultat i 2004. Men minuset fra 2002 er snudd til pluss begge de to siste årene. I år endte det på 1,5 millioner i pluss. Da går slakting omtrent i null, mens de tjener på skjæring/foredling. I motsetning til de andre private har Midt Norge Slakteri ikke tatt markedsandeler fra samvirket. De følger også slaktevektene som settes.

– Vi har ikke noe problem med å få solgt unna det vi slakter, men velger likevel å slutte opp om vektgrensene, sier daglig leder Ståle Gausen. Hard konkurranse samt kostnadsvekst gjør at resultatet ikke ble bedre.

 

Tre små går sammen

I tillegg til Fatland, Furuseth, Prima og Midt-Norge er det mange mindre aktører innen slakt og foredling i Norge. Nå går trønderfirmaene Eidsmo Slakteri, Trondheim Slaktehus og Dullum Slakteri sammen i et selskap. Slakting vil skje hos Eidsmo på Kvål. Skjæring, foredling og salg i Trondheim. På Dullum blir det slakting av elg og spekepølseproduksjon. Her vil også ledelsen sitte. Navnet på det nye selskapet er foreløpig hemmelig, skriver Adresseavisa. Men de tar mål av seg til å slakte 15 000 storfe, 20 000 gris og 10 000 småfe. Det vil i så fall bli en virksomhet litt større enn Prima i Rogaland.