Publisert: 18.11.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bøylen som redder liv

– Jeg har prøvd denne bøylen i fødebingen i fire omganger nå, og regner med at jeg har spart en halv avvent grisunge per kull, sier smågrisprodusent Atle Ravndal i Rogaland.


Bøylen som redder liv

– Jeg har prøvd denne bøylen i fødebingen i fire omganger nå, og regner med at jeg har spart en halv avvent grisunge per kull, sier smågrisprodusent Atle Ravndal i Rogaland.

Det er snakk om en ganske enkel innretning. En enkel bøyle som skrus inn i veggen, slik at den kan klappes opp og ned etter behov.

 

Sveiste sjøl

 

– Vi har veldig tette puljer, og sliter med ihjelligging som mange andre. Jeg har aldri hatt fikserte purker. Vi gjør det sånn at bøylen legges ned i bingen dagen før grising. Det blir fortsatt en romslig binge. Så ligger den nede til fjerde dagen når de får jern. Det er særlig de to første dagene etter grising at problemet med ihjelligging er stort. Og dette er jo ganske enkelt. Jeg sveiste sjøl de første bøylene jeg prøvde. Etter hvert er det noen som lager dem. Jeg har en kollega på Finnøy som har prøvd den også, med samme resultat. Han hadde 33 purker som griste, og bare to tre av grisungene døde. Vi opplever begge en helt annen hverdag. Stressnivået synker, og resultatene blir bedre, sier Atle Ravndal.

 

Velferd for grisungene

 

Det er tett mellom grisingene i huset hans. Grisinga legges fast til helgene, og det går fem og seks uker mellom hver grising. – Vi har jo en diskusjon rundt dette med fiksering eller ikke her i Rogaland. Men da diskuterer vi forholdene for purka. Hva med å tenke dyrevelferd også for grisungene? spør Ravndal. Bøylene er to meter lange, og ligger cirka 15 centimeter over gulvet. Bingene hans er 3,30 centimeter dype, og det er 90 centimeter fra veggbøyla til midtbøyla. Han vil ikke at purka skal legge seg i troa. Bøylene kan justeres også sideveis, 25 centimeter, og de skal være like anvendelige i forskjellige bingetyper.

 

 

Nortura vil legge ned fabrikker

 

Nortura vurderer strukturendringer både på kort og lang sikt:

 

1. All aktivitet ved fabrikkene i Haugesund, Sortland og Ålesund vil bli vurdert flyttet til andre Nortura fabrikker med ledig produksjonskapasitet. 240 medarbeidere kan bli berørt.

 2. Deler av fjørfeforedling vurderes flyttet fra Nortura Hå til Nortura Hærland. 25 medarbeidere kan bli berørt.

3. Samtidig ser kjøttkonsernet på all slakte- og skjæreaktivitet i Sør-Norge for å spesialisere og effektivisere alle linjer, herunder å avvikle dem. Dette omfatter fabrikkene Egersund, Forus, Førde, Gol, Otta, Rendalen, Rudshøgda, Sandeid, Sarpsborg og Tønsberg uten at vi kan konkretisere hva resultatet av vurderingen blir.

 

– Vi har en betydelig overkapasitet og en kompleks fabrikkstruktur vi må se i sammenheng. Målet er å redusere antall linjer og fylle opp kapasiteten på gjenværende fabrikker. Vi følger en systematisk plan for å prioritere de tiltakene vi er nødt til å gjennomføre, og dette er første bølge, sier en målrettet konsernsjef Geir Olav Opheim.

 

 

Datterselskaper fusjoneres inn

 

I løpet av året vil følgende datterselskaper bli fusjonert inn i morselskapet Nortura SA. Krav om kostnadskutt og bedre lønnsomhet gjelder også disse:

 

 – Terina AS – Eldhus AS – Nortura Hærland AS – Hærland Catering AS – Samvirkekylling AS – Norsk Kjøtt Eiendom AS

 

Konsernstyret tar på styremøtet den 25. juni stilling til ytterligere tiltak for å redusere kostnadene og sikre resultatet for 2009.

 

 

Alle enige om ny markedsordning

 

Et tverrpolitisk flertall i Stortinget støtter omleggingen av markedsordningene. Dermed synger målprisene på siste verset. I praksis betyr dette at morgendagens priser på kjøtt og egg blir noe mer markedsstyrt, men produksjonen målt i tonn (volum) kan reguleres. Alle fra Fremskrittspartiet til SV går nå inn for den såkalte volummodellen som instrument for framtidig markedsregulering av svinekjøtt, storfekjøtt, sau- og lammekjøtt samt egg. Storfekjøttet legges som kjent om allerede fra 1. juli i sommer. Overflytting av de andre kjøttslagene blir vurdert i lys av hva som kreves for å overholde forpliktelsene i WTO.