Publisert: 12.05.2020 Oppdatert: 12.05.2020

Stikkord: ,

Utfordrer i løvens hule

Bovbjerg foretrekker TN70

De er oppvokst med Danbred, og faren deres er Danavler. Men brødrene satser på Topigs Norsvins genetikk, både nord og sør for Limfjorden. Og interessen for TN70 øker. 


– Ja, vi merker stor interesse for avlsmaterialet vårt. Noen tror kanskje at dette er genetikk for frilandsproduksjon, og den fungerer fint utendørs. Men langt de fleste av kundene våre, 97 prosent, driver helt konvensjonell dansk svineproduksjon, sier Bertel Bovbjerg.

Vi sitter i spiserommet i grisehuset på Nørreholm. Landskapet i denne delen av Danmark, nordvest for Limfjorden nokså langt ut mot havet, bølger slakt opp og ned. Sola konkurrerer med regn, vind og skyer om å prege fargespillet i de vintergrønne hveteåkrene. Vinteren på Jylland er som regel ganske grønn.

Rundt matbordet sitter også Nørreholms tidligere eiere og drivere, Agnes og Thorkild Jensen. De jobber fortsatt for fullt i grisehuset på gården, som i dag eies av sønnen Karl Johan, som også er innom i dag med sine sønner Viggo og Anker. Karl Johan leier ut ­grisehuset til Bovbjerg Genetics AS.

 

Fra venstre Agnes Jensen, Bertel Bovbjerg, Thorkild Jensen og Karl Johan Jensen med sønnene Anker (2,5) og Viggo (4,5).

 

Utrolige priser
Praten går om vær og vind, men også om de fantastiske prisene som det er på dansk svinekjøtt for tiden. Fôr­prisene er heller ikke så verst. 

– Det er helt utrolig. I løpet av et drøyt år har slakteprisen til produsenter gått opp fra åtte til 14 kroner kiloen. Det er atskillig bedre atmosfære og optimisme hos danske svineprodusenter i dag enn det vi opplevde for kort tid siden, sier Bertel.

Og mens vi snakker om priser. Bovbjerg følger prisnoteringen for salg av ungpurker som Danish Crown setter. For dyr som hører hjemme i en ren rød SPF-besetning, slik som de har her på Nørreholm, er pristillegget 225 danske kroner per purke.

Det er tre prisnoteringsnivåer i Danmark. 1.notering omfatter altså ren rød SPF, som da får dette pristillegget. 2.notering gis til de som bare har mykoplasma, og da er tillegget 125 danske kroner lavere. 3.notering gis til dyr som har både mykoplasma og APP, og da er hele tillegget borte. Da er vi på grunnoteringen som avhenger av Danish Crowns notering, for tida cirka 1900 danske kroner for ungpurker på 22 uker.  

To besetninger
I starten var det bare svineproduksjon på gården ved Horsens lenger sør på Jylland. Her var det 600 purker og flere ansatte. Men så flyttet de 400 landsvin derfra og opp til Thisted i oktober 2019. Her startet så første ­grising i begynnelsen av februar i år. De driver sju dagers puljedrift, så det går ikke lang tid imellom hver grising. Så langt har Bertel i samarbeid med Agnes og Thorkild Jensen greid å håndtere produksjonen her. Men i løpet av mars starter det opp en ny driftsleder på Nørreholm. 

– Hvordan gikk første grising synes du?

– Den gikk bra første uka. Men så fikk vi et influensautbrudd som førte til at to purker døde, og mange sluttet å spise. Det var irriterende. Det påvirket også neste runde, som ga for mange dødfødte. Men nå begynner det å ta seg opp igjen til normalt nivå, sier ­Bertel.

 

Venstre: Agnes og Thorkild har drevet svineproduksjon og planteproduksjon på Nørreholm gjennom et langt liv. Høyre: Som daglig leder i genetikkselskapet er Bertel glad for å ha medhjelpere i grisehuset som holder oversikt og orden både i bingene og i papirene.

 

Politikk i genetikk
Det er en totalproduksjon av cirka 32 millioner griser årlig i Danmark, så produksjonen har gått sterkt opp. Men bare 16-17 millioner av disse slaktes i Danmark. Mye smågris selges utenlands og slaktes i Tyskland, Polen og andre steder. 

– Vi har sett avvenningsvekter på 4,3 – 4,5 kilo her i landet. Det er jo helt håpløst. Derfor har det blitt politikk i genetikk i Danmark, sier Bovbjerg.

Det han tenker på er at bøndenes organisasjoner eier hverandre. Derfor er det ikke så lett å slå seg gjennom i et marked som til nå har hatt stor suksess med produksjon og eksport av svinekjøtt og danske gener. Organisasjoner og selskaper anbefaler hverandres varer og tjenester. Det kan fort gå litt politikk i å få slike som Bovbjerg Genetics AS til ikke å lykkes. Men selskapet har kommet for å bli, og det skaper i hvert fall litt røre i det danske avlsmiljøet.

– Ganske sjovt med TN70
– Føler du deg i løvens hule?

– Nei, jeg vil ikke si det. Det er faktisk ganske sjovt å ha et annet produkt å tilby danske svineprodusenter. Mange produsenter synes det er spennende, og vi får mange positive tilbakemeldinger. Det er mye diskusjon i Danmark om etikk i dyreholdet, spedgrisdødelighet, nei til sink og antibiotikabruk. Jeg synes det er morsomt å drive produksjon og salg av robuste og bærekraftige ungpurker. Men i øyeblikket tjener vi  nok ikke så mye mere på dette enn om vi hadde drevet en formeringsbesetning for Danbred. 

Konvensjonelle kunder
– Hvordan beskriver du kundene som dere har hatt så langt?

– Våre kunder er stort sett alle helt vanlige svineprodusenter. 97 prosent av dem holder gris innomhus. Vi har kunder som har fra 300 purker til 4000 purker. Vi har også en kunde som driver på friland. Vi snakker altså om alt fra intensiv inneproduksjon til løsdrift. Noen driver også uten antibiotika. Vi har sterke dyr å tilby. I Danmark er det for eksempel mange som sliter med navlebrokk. Mange har to-tre prosent navlebrokk. Men hvis det ikke kan behandles med antibiotika blir det enda flere som får problemer. Min første kunde hadde 4000 purker, og han har nå tredje generasjons griser. Han rapporterer om lavere kostnader per produserte smågris til 30 kilo. Han bruker mindre fôr, har mindre arbeid enn før, og han ser forbedring på sin egen økonomiske bunnlinje.

Lukker besetningen
– Hvor stor produksjon ser du for deg at Bovbjerg Genetics AS vil ha framover?

– På sikt tror jeg vi vil drifte 450 purker her på Nørreholm og 630 purker i ­Horsens. I Horsens fôres alle dyr opp enten til salg eller slakt. Her fra ­Nørreholm selger vi stort sett alle hanngriser etter avvenning, og selv­følgelig ungpurker som livdyr. En del ungpurker står nå i karentene. Deretter skal besetningen lukkes. 

– Har etterspørselen vært god?

– Ja. Vi ble utsolgt i Horsens. Det var derfor vi også begynte her. Men vi er naturligvis sårbare. Det er ikke så mange norske landsvin i Danmark ennå, og vi må ha en besetning med SPF. Vi kjører Seges’ sunnhetskontroll med 20 blodprøver hver måned. Slik sett bruker også vi Danbreds sunnhetskontroll, sier Bertel Bovbjerg.

 

Bovbjerg Genetics AS

// Bovbjerg Genetics AS ble startet i Danmark i mars 2018. Selskapet har avlsdyr både i Thisted nord for Limfjorden og ved Horsens lenger sør, og det markedsfører Topigs Norsvins genetikk. 

// Selskapet eies av brødrene Bertel Bovbjerg og Henrik Bovbjerg sammen med Bertel Hestbjerg. Alle eier en tredjedel hver. Bertel Hestbjerg er Danmarks største økologiske frilandsprodusent med 1500 utendørs purker. Også Henrik Bovbjerg driver økologisk selv, og selger avlsdyr til andre økologiske frilandsprodusenter. Men Bertel  driver konvensjonell oppformering av avlsdyr på Nørreholm i Thisted kommune og i Horsens.

// Langt de fleste av Bovbjerg Genetics’ kunder driver konvensjonell svineproduksjon, 97 prosent av dem. 

// Bertel Bovbjerg er selskapets daglige leder og direktør.  

// Bovbjerg Genetics har en ren og rød SPF-besetning, noe som gir høyeste prisnotering. 

// Selskapet følger DanBreds notering for ungpurker, som følger Danish Crowns notering.  

// Interessen for den nye genetikken i Danmark vokser fra produsenter som gjerne vil sjekke ut hva mer robuste purker med gode moregenskaper kan bety både praktisk, økonomisk og dyrevelferdsmessig.