Publisert: 16.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bøndene mer og mer ulike?


Bøndene mer og mer ulike?

 

Hva er egentlig en bonde? Svaret er ikke enkelt og entydig. Nå skal Norsk senter for bygdeforskning i gang med et nytt prosjekt om landbrukets nye rekrutter. Rekrutteringen henger sammen med hva slags landbruk vi skal drive. Hva slags mennesker lar seg rekruttere til dagens og morgendagens landbruk? Det er et av spørsmålene som skal besvares.

Det multifunksjonelle landbruket gir større spillerom og åpner for andre typer mennesker på norske gardsbruk enn de vi har hatt i mer tradisjonelle, produksjonsorienterte landbruksmiljøer. Bøndene blir trolig mer og mer ulike. Det gjelder bakgrunnen de har, og ikke minst hva de vil drive med.