Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bogsår som tema


Bogsår som tema

 

En undersøkelse av purker slaktet ved norske slakterier i 2004 viste at om lag én av ti hadde bogsår.

Dette tallet er for høyt. Vi har sett at temaet har vært førstesidestoff i danske aviser i flere år allerede. Der blir flere produsenter hver måned politianmeldt for brudd på dyrevernloven hvis purkene har skuldersår av alvorlig grad.

Men målrettet arbeid mot problemet i Danmark har gitt resultater. Antall politianmeldelser de sju første månedene i år er halvert sammenlignet med samme periode for bare et år siden. Det nytter å gjøre noe.

Også her hjemme har vi en jobb å gjøre når det gjelder dette temaet. Vi snakker først og fremst om dyrevelferd når vi tenker på bogsår, men også om hygiene og slaktekvalitet. Svin har et par artikler om bogsår hos purker i dette nummeret, og vi kommer til å følge opp temaet med flere artikler i tida fram mot jul.

Målet må være å få til en kraftig reduksjon også her i landet.