Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bogsår på purker – har vi kommet i mål?

I Helsetjenesten for svin og i næringa for øvrig har det vært et felles mål om at antall tilfeller av bogsår på purker skulle reduseres med 50 % fra 2005 til 2007.


Bogsår på purker – har vi kommet i mål?

I Helsetjenesten for svin og i næringa for øvrig har det vært et felles mål om at antall tilfeller av bogsår på purker skulle reduseres med 50 % fra 2005 til 2007.

 

I praksis betyr det en nedgang fra om lag ti til fem prosent. En undersøkelse utført på slakta purker i 2004 viste nemlig at 10,5 prosent av de undersøkte purkene hadde bogsår, og det er et uakseptabelt høyt nivå. Ut ifra hva som oppleves ute i felten i dag så er antall tilfeller av bogsår fortsatt høyt. Helsetjenesten for svin ønsker derfor i tiden fremover å sette fokus på bogsår for å få til en reduksjon.

Utover høsten vil det i Svin bli rettet søkelys mot bogsår hos purker fra forskjellige vinkler som for eksempel:

• Hva betyr bogsår for kjøttkvaliteten?

• Tips fra produsenter som har fått ned antall bogsår i egen besetning

• Hvordan ser vi på bogsår i forhold til dyrevelferd?

 

Hva kan du som har purker gjøre?

Benytt et registreringsskjema for bogsår for å finne ut hvordan det ligger an i din egen besetning. Gjør det gjerne sammen med veterinæren din.

Følg spesielt med på purkene omkring tre uker etter grising, og på purker som er i sykebinger. Ut ifra resultatet av tellinga vil det være slik at forskjellige tiltak kan være aktuelle.

• Kanskje skal du behandle gulvene?

• Få opp holdet på 1. gangsgrisere ?

• Fôre bedre i dieperioden?

• Bruke mer strø?

• Slakte ut purker med beinproblemer med mere.

Vær kritisk, og diskuter gjerne med veterinæren din hvilke tiltak som kan være aktuelt for deg å gjennomføre.

Følg opp etter en tid med en ny registrering. Har du klart å få ned antall purker med bogsår?

Ha bogsår som tema på et produsentlagsmøte. Det finnes alltid noen som har gode tips!

Målet for hele svine-Norge må være at vi ved neste kartlegging av bogsår på slakta purker ikke ligger over fem prosent ! Dette trenger vi deres hjelp til!

Lykke til!

Bogsårskjema kan du finne på nettet: www.animalia.htsvin.no