Publisert: 17.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bogsår og transport


Bogsår og transport

 

I forskrift om vern av dyr under transport og tilknyttete aktiviteter står det blant annet dette om hvilke griser som er skikket til å transporteres; • Ingen dyr skal transporteres med mindre de er skikket til å tåle en påtenkt reise, og alle dyr skal transporteres under slike forhold at de ikke kommer til skade eller påføres unødig lidelse.

Dyr som er syke skal ikke anses å være skikket til transport, særlig:

• Dyr som ikke kan bevege seg uten smerter eller gå uten hjelp.

• Dyr med et alvorlig åpent sår.

• Drektige dyr som er minst 90 % inn i drektigheten, eller dyr som har født i løpet av forutgående uke.

• Svin på under tre uker(……..) med mindre de skal transporteres over en avstand på under 100km.

 

Bogsår av grad 3 og 4 er å betrakte som åpne sår da det er åpent inn til underhudsvev og knokkel.

Lovverket er tydelig, men det finnes ikke noen entydige rettingslinjer utarbeidet, dermed finnes det rom for ulik tolkning.

At dyr med åpne sår ikke skal transporteres sammen med andre dyr er av hensyn til dyret, da det under transporten vil være mulig for andre dyr å bite og gnage på såret og påføre dyret enda mer skade og lidelse.

Helsetjenesten for svin er kjent med at regelverket er blitt fortolket på denne måten: et dyr med bogsår grad 3 eller 4 kan transporteres på dyrebil sammen med andre dyr, men skal da stå i egen binge og transporten skal ikke foregå over fire timer. Dyreeiere som sender dyr til slakt med åpne sår kan risikere å bli meldt til Mattilsynets distriktskontor. De vil vedta nødvendige foranstaltninger, som kan være brev eller besøk og gjennomgang av forholdene i besetningen.

Forebygging er det viktigste tiltaket for å unngå bogsår.

Godt hold både på ungpurker og purker før grising.

Er det en antydning av rødme på huden skal en sette inn tiltak med en gang. Det må ikke utvikles til et åpent sår, det må være et mål i alle svinebesetninger.

Mulige strakstiltak ved hudrødme kan være:

• Mer strø- mye mer strø!

• Bruk av gummimatter.

• Salve/spray på såret to ganger per dag. I dag finnes det flere produkter som virker forebyggende når det har oppstått en rødme på huden.

• Ikke la purka bli liggende over lang tid, få henne opp. Flere fôringer om dagen kan hjelpe til med det.