Publisert: 18.09.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bogsår må holdes rene

I Svin 4/2012 hadde undertegnede en artikkel om behandling av bogsår.


Bogsår må holdes rene

I Svin 4/2012 hadde undertegnede en artikkel om behandling av bogsår.

 Grønnsåpevask ble anbefalt for å unngå infisering av såret. Vi har mottatt en henvendelse som peker på at grønnsåpens høye pH kan være uheldig for sårhelingen. Vi har lagt fram problemstillingen for Norges veterinærhøyskole (NVH) og bedt om en avklaring. NVH har svart bekreftende på at grønnsåpe nå er så å si helt ute av bruk på NVH. Vi fastholder at det er viktig å holde såret rent for å hindre infeksjon, men anbefaler at det helst benyttes midler med mer hudvennlig pH (4,5-6).

Oddbjørn Kjelvik

Bente Fredriksen

Eli Maria Stenklev