Publisert: 21.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bogsår – hva kan gjøres?

Besetningsbesøk, forskning pluss retningslinjer for fôring og liggeareal i fødebingen foreslås som tiltak mot bogsår.


Bogsår - hva kan gjøres?

Besetningsbesøk, forskning pluss retningslinjer for fôring og liggeareal i fødebingen foreslås som tiltak mot bogsår.

 

Svin har spurt fagsjef svin i Nortura, Terje Iversen, pluss svinebonde Jacob Rustan om hvor lista bør legges for det vi kan akseptere av bogsår. Vi spør også om hva vi kan gjøre for å nå dette målet.

Jacob Rustan er svinebonde i Re i Vestfold, og ledet gruppa som kom med forslag til handlingsplan for dyrevelferd.

– Vi bør ha en ambisjon når det gjelder dyrevelferd. Når det gjelder bogsår bør lista i hvert fall ikke legges lavere enn det våre naboland gjør. Helst bør den legges høyere, svarer Jacob Rustan. Han mener at undersøkelser og forskning rundt problemstillingen er veien å gå.

– Jeg kunne for eksempel tenkt meg at det ble lagd retningslinjer for fôringsregimet i dieperioden, samt retningslinjer for hvilken type gulv/gulvbelegg/ strø/matter vi bør ha i bingen, foreslår Rustan. I tillegg foreslår han besetningsbesøk av rådgiver/veterinær som et godt tiltak for å forebygge bogsår.

 

På besetningsbesøk

– Nortura vil i løpet av 2008 besøke alle sine besetninger, svarer Terje Iversen i Nortura. Bogsår vil være noe av det de ser på. For øvrig mener Iversen at opplysing og informasjon er veien å gå for å bedre situasjonen, i all fall i første omgang.

Bogsår er gradert i fire kategorier der kategori 4, blottlagt knokkel er aller verst. I en undersøkelse over slaktete purker i 2004 hadde én av 10 purker bogsår. Da var halvparten i kategori 1, som er svak antydning til bogsår, og tre prosent i kategori 2. Svært lite var i kategori 3 og 4. (bare 0,3 prosent i kategori 4.) – Dette er bedre enn i våre naboland. Men bogsår i kategori 3 og 4 ønsker vi ikke. Her vil vi gjerne komme ned mot null, sier Iversen.

– En ny undersøkelse i 2008 vil vise om vi er på rett vei. Hvis ikke, bør vi vurdere flere tiltak, sier Iversen. Det kan for eksempel være et alternativ å kikke på hva danskene gjør. Der vurderes blant annet trekk i notering og veterinærbesøk hver måned. (se mer om Bogsår i Svin nr. 8 og nr. 2, 2007)