Publisert: 17.06.2022 Oppdatert: 17.06.2022

Stikkord:

Blir dette et løft?

Partene i jordbruksoppgjøret ble enige i år. Avtalen som ligger på bordet har nominelle tall som virker astronomiske i forhold til de vi er vant til. Så da skulle vel alle være fornøyde og alt være bra?  


Kanskje det ikke er så enkelt. Det meste av det som kommer går til kostnadsdekning. Tida vil vise hvor mye som blir igjen til inntektsutvikling. 

Men for jordbruket som næring er avtalen selvsagt en tillitserklæring. Den bekrefter at fortsatt satsing på norsk matproduksjon har høy prioritet. Russernes aggressive angrep på sitt fredelige og demo­kratiske naboland Ukraina har åpnet øynene for matvareforsyningenes betydning over hele verden, også her hjemme. I krigens massive elendighet er dette tross alt en positiv konsekvens av de forferdelige ødeleggelsene som Ukraina påføres. Etter tre måneders krig er det fortsatt ikke fred. I dette perspektivet kan det virke smålig og navlebeskuende å diskutere norske bønders priser, budsjettstøtte, og muligheter for å hente inntekter i markedet gjennom salg av matvarer. 

Men det må til. Svinenæringa henter minimalt i budsjettstøtte sammenliknet med grasspisende husdyr. Det som avgjør svineprodusentenes inntekt er å unngå overproduksjon, holde god helsestatus, god dyrevelferd og drift. Så må kjøttindustrien utvikle nye og sunne produkter som folk vil kjøpe. Markeds­inntektene er avgjørende. 

Viktig er også dette; hvor mye vil kraftfôrprisene øke i høst, næringas største variable kostnad? Svin presenterer nå kalkyler som viser at kraftfôrpriser, renter og byggekostnader øker mer enn forutsatt. Inntektene balanserer så vidt kostnadsøkningen. Det kan selvfølgelig skje at kostnadene ikke øker så mye som forutsatt, og da kan vi kanskje snakke om at næringa kan få et forsiktig løft. Men det trengs. For næringa står overfor store omlegginger og krav til investeringer. Det må tjenes penger framover hvis næringa skal sikres rekruttering og fornyelse.