Publisert: 28.03.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Blide sørlendinger «På Bettet»

Sørlandets Knoll og Tott i Norsvinsammenheng, Jon Leif Eikaas, Vest-Agder og Knut Helmer Feltstykket, Aust-Agder, ble tildelt «På Bettet»-prisen under Norsvins årsmøtemiddag.


Blide sørlendinger «På Bettet»

Sørlandets Knoll og Tott i Norsvinsammenheng, Jon Leif Eikaas, Vest-Agder og Knut Helmer Feltstykket, Aust-Agder, ble tildelt «På Bettet»-prisen under Norsvins årsmøtemiddag.

De to fikk prisen for mange års utrettelig engasjement og arbeid for å holde liv i svineproduksjonsmiljøet på Sørlandet. Den årvisse «Sørlandssamlinga» ble startet med utgangspunkt i svineprodusentene og miljøet rundt dem. I dag har den vokst til ei årlig kjempesamling for hele landbruksmiljøet på Sørlandet. Men de to har også lagt ned en kjempeinnsats for å hjelpe enkeltpersoner til å komme i gang med svineproduksjon som levebrød.

Gjenvalg

Geir Heggheim, Strand i Rogaland, ble gjenvalgt som styreleder i Norsvin med bare en blank stemme. Nytt styremedlem etter Aud Jorun Landrø, Sør-Trøndelag, ble Elin Schanche, Mosterøy i Rogaland. Arne Gabriel Krog, Østfold ble gjenvalgt som styremedlem. Fra de ansatte gikk Ina M. A. Ranberg ut av styret. I hennes sted har de ansatte valgt Solveig Kongsrud. Det andre styremedlemmet for de ansatte, Jørgen Kongsro, fortsetter. Årsmøtets ordfører Johan Arnt Dahlen, som ble valgt første gang i fjor, ble også gjenvalgt.