Publisert: 21.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bli med og form morgendagens Norsvin

Formålet med Norsvin er å sikre økonomien til svinenæringa. Alle vet at framtida vil bety forandringer, men hvordan skal Norsvin utvikle seg for fortsatt å være nødvendig for svinenæringa?


Bli med og form morgendagens Norsvin

Formålet med Norsvin er å sikre økonomien til svinenæringa. Alle vet at framtida vil bety forandringer, men hvordan skal Norsvin utvikle seg for fortsatt å være nødvendig for svinenæringa?

 

Norsvins styre har bestemt at det skal lages en ny strategiplan fram til år 2010 for organisasjonen. Den nye planen skal vedtas neste vinter, og det er ønskelig at alle medlemmer involveres i hvordan Norsvin skal utvikle seg framover.

Samtlige lokal- og fylkeslag har derfor fått oversendt en del bakgrunnsstoff, og det er stilt en del sentrale spørsmål. Norsvin håper at medlemmene engasjerer seg i lokallaget og at disse formidler svarene videre innen 1. september.

På Norsvins leder- og sekretærmøte 9. og 10. juni vil fylkeslagene og styret diskutere de samme spørsmålene. Fylkeslagslederne vil derfor kunne ha god bakgrunn for å diskutere spørsmålene ute hos lokallagene. Etter at svarene er kommet fra lokal- og fylkeslag vil administrasjonen og styret bearbeide de ulike innspillene. Dette vil da danne grunnlaget for det videre arbeidet med strategiplanen.

 

AVL

Det koster relativt mye å drive avlsarbeid. Ut fra dagens ressurser driver vi avl på landsvin og duroc, mens vi samarbeider med finnene om yorkshire. Selv om framgangen på yorkshire, i kombinasjon med helse, er den beste i Norden, har vi bedre resultater på den avl vi selv bedriver. Skal Norsvin også utføre yorkshireavlen? Hvordan kan dette finansieres, og er det riktig av Norsvin å satse enda sterkere på eksport?

 

SEMIN

Selv om seminprisen har gått ned for brukssæd, er det enda et stykke ned til internasjonalt prisnivå. Via seminprisen delfinansieres i dag både avlsarbeid, organisasjonsarbeid, næringspolitikk, studiehefter, kampanjer og lignende. Er det riktig å reduseres seminprisen ytterligere?

 

SVINEFAG

Framtida vil kreve enda dyktigere svineprodusenter. Norsvin har ikke drevet enkeltveiledning, men utviklet kurshefter (som benyttes i lagsarbeidet) og arrangert kurs (Norsvinskole m.m.) og seminarer for svineprodusenter og rådgivere. Norsvin har også foretatt en del forskning for å kunne gi medlemmene bedre faglige råd. Skal Norsvin forsete med dette, og hvordan skal det eventuelt finansieres?

 

ORGANISASJON

For å ivareta Norsvins formål drives i dag en rekke aktiviteter. Svært mange av disse aktivitetene er med på å sikre næringas økonomi gjennom lokallagsarbeid, kamp for rammebetingelser (næringspolitikk, ”vaktbikkje”, kvalitetsheving m.m.), informasjon og markedsføring av næring og sluttprodukter (pressearbeide, kampanjer, utstillinger, materiell). Effekten av disse punktene er vanskelig å målbære, men tilbakemeldinger fra omverdenen tyder på at Norsvin har lykkes så langt. Medlemskontingenten i Norsvin dekker på langt nær de kostnadene dette arbeidet medfører, og organisasjonen har så langt vært enig om at dette underskuddet skal dekkes over seminprisen. Kontingenten varierer i dag Formålet med Norsvin er å sikre økonomien til svinenæringa. Alle vet at framtida vil bety forandringer, men hvordan skal Norsvin utvikle seg for fortsatt å være nødvendig for svinenæringa? mellom kr 300 og 3000 per år, avhengig av medlemstype og produksjonsvolum.

Er det akseptabelt at en del av fellesskapskostnadene rundt organisasjon, næringspolitikk, informasjon og profilering dekkes over seminprisen? Kan medlemskontingenten heves betydelig? Hvilke av dagens aktiviteter innenfor organisasjonsarbeidet kan utelukkes dersom økonomien i Norsvin krever det? Hvordan er økonomien i lokallaget? Hvordan kan fordelinga av tilbakeføringa av medlemskontingent til fylkeslaga gjøres på en bedre måte?