Publisert: 26.09.2023 Oppdatert: 26.09.2023

Stikkord:

Ønsket seg småbruk

– ble best på smågris

Helene Helgeberg (34) og Dan Emil Berg (33) var på utkikk etter et småbruk. De endte opp med gård og svineproduksjon. Tre år senere er de landets beste på smågris. 


Bildet: Helene Helgeberg og Dan Emil Berg trives i grisehuset på Tangen Nordre, men det er mye arbeid.

 

Vi er på gården Tangen Nordre ved Grinder i Solør. En halvtime nord for Kongsvinger. Her bor Helene og Dag Emil i et våningshus fra 1880. Bortenfor ligger fjøset med gris i to etasjer. Det er også gris i Danbox-containere bak fjøset. Helgeberg og Berg har kombinertproduksjon med 12-13 purker i pulja. De fleste fødebingene er store (syv m2) uten gjødselrister. Gjødsla skrapes ut og ned i luker i gangen. Omtrent samme system er det i smågris­avdelingen i 2 etasje. Det er romslige smågrisbinger og her har smågrisen tilgang til gangareal med drikkenipler. Slaktegrisen fôres fram i Danbox-­containerne og gjeldpurkene går på halm/flistalle. Fôrautomatene må fylles manuelt i både føde- og smågrisavdeling. Fjøset er relativt tungdrevet, men resultatene er gode. 

 

 

Gården Tangen Nordre ligger i Grinder i Grue kommune. Dyrka areal er 72 dekar og prisen på gården var ca. 7 millioner.

 

 

714 gram i daglig tilvekst
Helene Helgeberg og Dan Emil Bergs smågris har daglig tilvekst på 714 gram og 1,42 fôrenheter i fôrforbruk. Dødeligheten er lav; kun 0,5 prosent. Det er forøvrig første gang det er registrert daglig tilvekst på over 700 gram på smågris i Ingris. En årsak til de gode resultatene er ifølge Helene at de har satt opp nye fôrautomater i hver binge. De har gått over til fri fôring av smågrisen. Det er dessuten god plass i bingene, flere drikkenipler og lun liggeplass under tak.

– Vi lar smågrisen få smågrisfôr fra de er en uke gamle. Det er egne troer i smågrishjørnet. Dermed blir smågrisen raskt tilvent kraftfôr etter avvenning, opplyser Helene. 

Lært av naboer og avløser
Dan Emil hadde besteforeldre med gård, men ellers ingen landbruksbakgrunn. Helene kommer fra gård med sau på Finnskogen. Hun er vant med husdyr, men ikke gris. Ingen av dem har landbruksutdanning, men Helene har tatt inseminasjonskurs i Norsvin. 

Det er Helene som har ansvar for purker og rekruttering. Ellers deler de på jobben og ansvaret i fjøset. Begge har jobb ved siden av. Helene er sykepleier i 60 % stilling, mens Dan Emil driver et transportfirma med en lastebil. Tidligere hadde han to. Han transporterer korn og poteter fra gårder i området. 

Har avløser
For å få hverdagen til å gå opp, har de avløser i deltidsstilling.

– Aurinas fra Litauen bor i den ene boligen på gården og fulgte med på gårdskjøpet. Han har vært til stor hjelp, kan alt og fikser det som må repareres, opplyser paret.

I tillegg har de flere gode «naboer» med gris. 

– De har lært oss veldig mye, er hjelpsomme og har alltid et råd når vi tar kontakt. Vi prøver egentlig bare å gjøre det vi lærer fra dem i grisehuset. 

De nye svinebøndene i Grinder tror det er forklaringen på at de er blitt best. 

Overrasket over arbeidsmengde
Både Helene  – og enda mer Dan Emil – er overrasket over arbeidsmengden på en gård med gris.

– Som svinebonde har du aldri fri, selv om du har frihelg. Hvis det skjer noe, har du ansvar for å fikse det og veldig ofte skjer et eller annet, sier Dan Emil. 

Siden de kjøpte gården har de ut over noen få helger kun hatt ei uke ferie sammen. 

– Det kan bli lange dager og mye å gjøre som lastebilsjåfør også, men når du låser bilen om fredagskvelden har du fri til mandag morgen, sier Dan Emil. 

Helene er mer vant til at det ikke er fri i helgene. Men hver høst drar hun ei uke på elgjakt i hjem­ traktene på Finnskogen. Nå har de ferske bøndene på Grinder leid bort jorda til en nabo som også tar hånd om gjødselspredning. Økte kostnader og kostnadskontroll er en av utfordringene som nye gårdbrukere.

– Det er krevende når både kraftfôrpriser, strømpriser, renter og priser på alt vi burde investere i stiger kraftig, sier paret fra Grinder. 

Da er det en fordel med jobb ved siden av og gode resultater i fjøset. Årets prioriterte investering på gården er en ny kraftforsilo. Den har ankommet, og skal opp i sommer.

– Gården har manglet en ekstra kraftfôrsilo. Vi har derfor gitt samme kraftfôr til både purker og slaktgris (110 vekst). Med ny silo på plass blir det klart bedre fôring, sier de.