Publisert: 25.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Biowaz – bioenergi til halv pris?

Nå finnes kanskje løsningen som gir bioenergi fra møkkakjelleren til en fornuftig pris. Metoden er norsk, og navnet er Biowaz. Blir det en suksess vil landbruk i tillegg bidra betydelig i reduksjon av klimagasser.


Biowaz – bioenergi til halv pris?

Nå finnes kanskje løsningen som gir bioenergi fra møkkakjelleren til en fornuftig pris. Metoden er norsk, og navnet er Biowaz. Blir det en suksess vil landbruk i tillegg bidra betydelig i reduksjon av klimagasser.

 

Biowaz er en patentsøkt løsning som skal kunne gi bioenergi til halv pris av det konkurrerende løsninger koster i dag. Løsningen er også aktuell for gårder av norsk størrelse med 30 kyr eller noen hundre slaktegriser.

– Vi vet ikke akkurat hvor grensen vil gå, men vi vil prøve ut dette på en gård med kun 500 tonn kumøkk, sier Jens Måge, administrerende direktør og iniativtaker til Biowaz. Denne mengden gjødsel kan gi en energimengde på 30 000 – 40 000 kilowatt.

– Gårdsbruk kan bli selvforsynt med egen energi, sier Måge. Dessuten er metan fra gjødsel i utgangspunktet en stor klimasynder. Som tankeeksperiment hvis alle norske husdyrgårder satset på energi for egen gjødselkjeller vil det redusere klimautslippene tilsvarende energiforbruket fra ca 950 000 personbiler.

 

Standardiserte tanker til rimelig pris

Noe av det som skiller Biowaz fra eksisterende danske løsninger er satsing på standardkomponenter. I prinsippet består et anlegg av en gassbrenner eller generator pluss en eller flere nedgravde 130m3 gasstanker i PVC.

– Vi satser på mindre standardiserte tanker som graves ned blant annet av hensyn til isolasjon av tankene. Det er uhyre viktig å ha en riktig temperatur for å kunne styre energiprosessen, forklarer Måge

I tankene blandes gjødsel og eventuelt matavfall, og det produseres metangass. Å blande inn matavfall er ingen betingelse, men en fordel for å gi større energivirkning. Prisen på en tank pluss en brenner til å produsere varme starter på en kvart million. Men anlegget kan bygges ut til mange tanker. Det er også mulig å satse på egen strømproduksjon, men virkningsgraden blir da mye mindre.

 

Internasjonal produksjon

Biowaz vil i første omgang prøve ut systemet i Norge og Sverige. Det er gjort avtale med tre norske gårdsbruk. Slaktesvineprodusent Olav Morten Haug er den ene (se egen sak). På sikt håper man dette kan passe i mange land. Og produksjon er allerede internasjonal. PVC’n er norsk, mens generatorer er kinesiske og mye av montasjen skjer i Sverige.

 

Bedre gjødsel

En annen fordel med biogassproduksjon er at gjødsla blir mer lettflytende og tilnærmet luktfri.

– Vi får også større N-virkning når gjødsla har vært gjennom en biogassproduksjon. Når det gjelder spredeareal og fosforinnhold påvirkes dette derimot ikke av eventuell biogassproduksjon, forklarer Måge.

 

Biowaz

Bak Biowaz står firmet NRQ. Det har 15 eiere, hvorav daglig leder Jens Måge er den største, og eventyrer og forretningsmann Jan-Erik Warbo den mest kjente. Av landbruksfaglig kompetanse er John Morken fra UMB på Ås involvert gjennom et prosjekt via Innovasjon Norge.

Biowaz har patentsøkt selve tanken de lager i PVC, samt en metode for svovelutfelling og avfukting av gassen. Se: www.biowaz.com