Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bioteknologien klynger seg i Hamar

Bioteknologiske virksomheter samler seg nå i Hamarregionen. Grunnsteinen til første byggetrinnet av BioHus AS er støpt ned i bakken. I BioHuset skal næringsliv, husdyrorganisasjoner og høgskolemiljøer møtes.


Bioteknologien klynger seg i Hamar

Bioteknologiske virksomheter samler seg nå i Hamarregionen. Grunnsteinen til første byggetrinnet av BioHus AS er støpt ned i bakken. I BioHuset skal næringsliv, husdyrorganisasjoner og høgskolemiljøer møtes.

 

Enkelt sagt er målet at BioHuset skal bli sentrum i klyngen av bioteknologiske bedrifter og virksomheter i Hamarregionen. Husets forretningsidé er å tilby et kompetansefellesskap med avanserte laboratorie- og lagerløsninger til virksomheter som bruker bioteknologi i sin produksjon av varer eller tjenester, også utdanning. Utviklingsorientert og kommersiell virksomhet skal være toneangivende.

Byggingen av huset er i gang, og i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen i september ble det også arrangert en konferanse om grenseløs bioteknologi hvor blant andre moderniseringsminister Morten Andreas Meyer og administrerende direktør Gunn Ovensen i Innovasjon Norge holdt innlegg. Det samme gjorde representanter fra en rekke av de bedriftene som etter hvert tar i bruk de nye lokalene i august 2005.

 

LEIETAKERNE

En oversikt over leietakerne gir egentlig en bra oversikt over hvilke typer virksomheter som her slår pjaltene sine sammen. Leietakerne i første byggetrinn er; Genos hovedkontor, Geno Global, Cryogenetics, Høgskolen i Hedmarks avdeling for landbruks- og naturfag, Biobank AS, Norsk Kjøttfeavlslag, Sykehuset Innlandet, Mattilsynet og Kunnskapsparken i Hedmark (bioinkubator).

 

GRISEN MED VIA BIOBANKEN

Virkeliggjøringen av BioHuset er resultatet av en mangeårig prosess for å samle miljøer innenfor og med tilknytning til bioteknologi. Norsvins søsterorganisasjon Geno blir som sagt leietakere i BioHuset fra neste høst. Norsvin flytter ikke sitt hovedkontor fra Norsvinsentret, men blir likevel sterkt representert gjennom BioBanken.

Biobank AS skal gi profesjonell og systematisk lagring av biologiske prøver og biodata, og gjennom dette selskapet samarbeider Norsvin, AquaGen AS og Geno. Ny bioteknologi ventes å ha stort potensiale, og for å kunne utnytte de mulighetene som kommer trengs det biologiske lagre med individuelle prøver og data. Det er også tanken at Biobanken skal utvikle og drifte databasesystemer som kopler data om biomateriale og analyseresultater opp mot avlsdatabanker.