Publisert: 24.02.2021 Oppdatert: 24.02.2021

Stikkord:

Biokull positivt for smågris

Norgesfôr ved Strand Unikorn har testet biokull til smågris i fasen rundt avvenning. ­Resultatene er lovende. ­Samtidig har produksjon av norsk biokull for salg ­startet på Rudshøgda.  


Erling Mysen, Ringsaker, Innlandet

 

Bruk av biokull etter oppskrift fra ­Charline i Østerrike er nå testet i den kritiske fasen rundt avvenning av smågris. Norgesfôr ved Strand Unikorn har testet dette i besetninger hvor det har vært utfordringer med avvennings­diaré. 

– Resultatene ser lovende ut, forteller Kathrine Lunde i Norgesfôr. De har hatt to ulike fôringsstrategier i testene. I den ene besetningen er biokull blandet inn i smågrisfôret og tildelt fra 1. uke før avvenning og i hele smågrisperioden. I den andre besetningen er biokull gitt som tilskuddsfôr fra ei uke før avvenning til to uker etter. Begge strategier har hatt positiv effekt. I forsøkene har besetningene vært delt i to. Halvparten av smågrisene har fått tilskuddsfôr med biokull. 

– Foreløpige resultater viser mindre diaré, lavere dødelighet og bedre tilvekst hos de som fikk biokull, opplyser Lunde. I tillegg til forsøkene på smågris er det startet et feltforsøk på slaktegris. Der skal en se om biokull i fôret har positiv effekt på blant annet halebiting samt miljø og ammoniakkutslipp/luftkvalitet i grisehuset. Samtidig er det ønske om å få smågrisforsøket bekreftet i et mer fullverdig forsøk på NMBU-Ås. Prosjektet «praktisk implementering av biokull» er finansiert av Statsforvalteren Innlandet. Det er Oplandske Bioergi, Nortura, Tine og Norgesfôr som deltar i prosjektet der biokull testes på husdyr. I tillegg til svin foregår også forsøk på fjørfe og storfe. 

Biokullproduksjon i gang
Produksjon av biokull er i gang på Rudshøgda ved Hamar. Oplandske Bioenergi produserer nå drøyt 1 tonn biokull hver dag.

 

Oplandske Bioenergi og Einar Stuve er i gang med produksjon av biokull.

 

– Vi hadde en prøvedrift rett før jul som gikk greit og startet opp med full produksjon i januar, forteller Einar Stuve i Oplandske Bioenergi. Det er «vanlig» biokull basert på gran og furuflis som produseres i første omgang. Salget av biokull vill skje i storsekk, og første storsekk gikk til planting av trær i parker og byer. Spesialbiokull til husdyrfôr blir foreløpig importert fra Charline i Østerrike, men slik produksjon kan trolig også komme i gang på Rudshøgda. Charline i Østerrike produserer biokull skreddersydd for ulike dyreslag, og de selger biokull som gjødseltilsetting. Charline bruker biokull produsert av en spesiell miks av ulike treslag. De har også en spesiell pyrolyseprosess og etterbehandling. Samtidig er flere prosjekt på kommersiell produksjon av Biokull i Norge i gang. 

Stor satsing ved Hønefoss
På Follum ved Hønefoss i skal firmaet Vow Industries etablere en større produksjon av biokull. Dette er biokull som først og fremst er tenkt brukt i metallurgisk industri, hvor det vil erstatte fossilt kull. Det brukes en million tonn slikt kull til metallurgisk industri i Norge dag. Produksjonskapasiteten i Hønefoss er planlagt til nær 10 000 tonn biokull årlig i første byggetrinn, eller nesten 25 ganger mer enn på Rudshøgda. Investeringen blir rundt 300 millioner kroner. Oppstart er planlagt i løpet av 2022. Men Vow ser også på prosjekter rettet mot landbruk, sier Henrik Badin, adm. direktør i Vow til Svin.