Publisert: 25.11.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Biogass – mulighet for norsk landbruk?

 


Biogass – mulighet for norsk landbruk?

 

Biogass var eget tema på Gris i `10. Landbruket i Norge står i dag for ni prosent av våre klimagassutslipp. Ved lagring og spredning av husdyrgjødsel frigjøres klimagassene metan og lystgass, pluss at mye nitrogen mistes i form av ammoniakkutslipp. Hvis husdyrgjødsla behandles i et biogassanlegg før den benyttes som gjødsel vil utslippene reduseres. I tillegg kan biogass erstatte olje og strøm. I Norge finnes nå flere små biogassanlegg i drift, og det finnes også et par større anlegg. I større anlegg kobler en husdyrgjødsel og organisk avfall. I tillegg renses biogassen, og det lages drivstoff til buss eller bil. Men land som Sverige og Tyskland har kommet mye lenger. Her dannes og renses biogass i stort omfang. En utfordring for Norge er lønnsomheten i slike anlegg. Lav strømpris gir dårlig lønnsomhet, og vi har ikke fått på plass grønne sertifikatordninger.

– Men det er mulighet for å få tilskudd. Investeringsstøtte til Biogass gis med inntil 40 % av godkjente kostnader, sier Øyvind Halvorsen i Innovasjon Norge. I tillegg kan en få støtte til planlegging/forprosjekter