Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Biogass fra grisemøkk og matavfall

På Holum gård i Nittedal har de nå sju års erfaring med biogassproduksjon. Men det har tatt tid før prosessen har kommet i gang for fullt. 


Biogass fra grisemøkk og matavfall

På Holum gård i Nittedal har de nå sju års erfaring med biogassproduksjon. Men det har tatt tid før prosessen har kommet i gang for fullt. 

Oav Morten Haug og Elisabeth Rasmussen er svineprodusenter på Holum gård i Nittedal ved Oslo.  De er også svinebøndene som var først ute med biogass i Norge. Gården er tidligere omtalt i Svin.  Bøndene i Nittedal satset på Biowaz’ anlegg allerede i 2007, og bygde etter hvert fire slike biogassreaktorer. Totalt har de investert nærmere to millioner i biogass, men har da fått støtte til investeringene fra Innovasjon Norge. Biowaz som firma har i mellomtiden blitt borte fra biogassmarkedet.  Men på Holum gård er anlegget oppe og går.  

– Vi har gjort de siste justeringer og tilpasninger i egen regi, forteller Morten. Og mye har skjedd de siste årene. I 2011 flyttet de dessuten grisen fra den gamle driftbygningen til nytt nøkkelferdig fjøs.

Matavfall og gjødsel blir biogass

Spesielt på Holum er at de tar imot matavfall fra Oslo og får betaling for det. Matavfall må varmes opp og hygieniseres. Det er en energikrevende prosess der de har brukt en oljefyr. Fortsatt brukes oljefyren noe, men energien kommer først og fremst fra biogass.

– I tillegg produserer generatoren 20 kW strøm, pluss at varmen også kan brukes til oppvarming i grisehus og servicerom/kontorer. Men også biogassproduksjon i seg selv må tilføres varme, forklarer Morten. Nå planlegger de å oppgradere til ny gassbrenner slik at de kanskje helt kan kutte ut olje til fyring.  På Holum bruker de gårdens 2400 m3 med gjødsel sammen med ca 1000 tonn matavfall til biogassproduksjon. Matavfall og gjødsel i blanding er gunstig for biogassprosessen slik at denne gården har et godt utgangspunkt for å lykkes med biogass. 

Men veien dit de er i dag har ikke vært bare enkel. Hvor lønnsom denne satsingen blir, er de også usikre på. Men nå skal trolig prosjekter i regi av Norges Vel/Bioforsk se på lønnsomheten og måle hvor effektiv biogassproduksjonen i tilfeller som dette er.