Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Biobrensel hett tema på Elmia

Sverige har lenge ligget langt framme på bioenergiområdet. Men nå begynner det å bli et riktig hett tema.


Biobrensel hett tema på Elmia

Sverige har lenge ligget langt framme på bioenergiområdet. Men nå begynner det å bli et riktig hett tema.

 

Det kom tydelig fram under årets landbruksmesse på Elmia i Jönköping, hvor mange utstillere presenterte tekniske systemer for fornybar energi. Mange svenske bønder ser nye forretningsmuligheter innenfor disse områdene. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), LRF Konsult og Elmia hadde gått sammen om et 400 kvadratmeter stort areal som ble døpt BioenergiForum. Mange bønder spekulerer på hvilke muligheter som kan ligge i ny bioenergi både for sin egen gård og kanskje også som mulig salgsog inntektskilde. Svin har tidligere omtalt milliardsatsingen som det svenske felleskjøpet, Lantmännen, nå gjør på disse områdene.

– På BioenergiForum viser vi blant annet rapsoljepressing, og prosessen å framstille ester fra rapsolje. Vi viser også hvordan pelletering kan skje, og det vil være minivindkraftverk på plass. I tillegg viser vi naturligvis flere typer biobrenselssystemer, sier energirådgiver i LRF Konsult, Christer Johansson.

På dyresida var også grisen representert ved avlsselskaper, slakteriselskaper og innredningsselskaper. Big Dutchman er for eksempel i gang med et nytt program for å visualisere det som skjer i fôringsanleggene. Flere detaljer om dette ventes imidlertid ikke før enten på Eurotier eller Agromek.

Elmia, som i år hadde 28 000 besøkende, er nok likevel først og fremst en utstilling for storfe. Om lag 300 storfe ble vist fram på utstillingen i Jönköping, og det ble gjort et stort poeng av at svensk storfesperma er ettertraktet eksportvare. Som i Norge kan svensk storfeavl varte opp med bra helse, samtidig som de svenske dyra viser seg å være sterke og har gode mjølkeegenskaper. Svensk Avels sperma eksporteres nå i et antall av en halv million doser i året. Sverige er også alene i verden om å kunne eksportere Holsteindyr på grunn av dyras gode helsestatus.

 

Tre på Elmia

 

BIOENERGI OG MINILASTERE:

Norsvinlederen i Østfold, Hilde Marta Langsbakken har vært på Elmia flere ganger. – Jeg har ingen byggeplaner og så ikke på innredningsløsninger. I år var det minilessere og løsninger innen energisparing og bioenergi jeg ønsket få en oversikt over, sier Hilde Marta. Hun likte spesielt Elmias temarom med ulike bioenergiløsninger.

 

MASKINER:

Tore Martin Kjølberg er agronomelev fra Tomb landbruksskole og har tatt turen til Elmia. Tore Martin kommer fra gård med svin og korn i Trøgstad, Østfold. – Det er mye interessant og spennende på ei slik messe. Selv er jeg aller mest interessert i maskinene, og helst de som har hjul på. En del av dem finnes her på Elmia, selv om dette er ei husdyrmesse, sier Tore Martin.

 

ØL OG SEMIN:

Norsvin Internationals Bjarne Holm var også på Elmia. Vi fant han på standen til svenske Avelspoolen, der han serverte øl og pratet semin med svenske svinebønder. – Svenskene bruker mye mindre semin enn oss i Norge. Det er et potensiale i å øke seminandelen i Sverige, sier Bjarne.