Publisert: 23.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Billigere produksjon

Råvareproduksjon av svinekjøtt kan aldri bli noen billig produksjon i et høykostland som Norge.


Billigere produksjon

Råvareproduksjon av svinekjøtt kan aldri bli noen billig produksjon i et høykostland som Norge.

 Ingenting er billig å produsere, bearbeide, markedsføre og selge her.

Likevel vil det alltid være slik at den enkelte næringsdrivende hele tida må jakte på det som det er mulig å få gjort noe med, nemlig kostnader i egen produksjon. Vi vet at vi ikke kan styre prisen på nødvendige og viktige innsatsfaktorer. Likevel er det mulig å gjøre en del sjøl.

Vi retter søkelyset mot fôring i dette bladet. Det er begrenset hva de fleste produsenter får gjort med denne tunge produksjonskostnaden. Men en kan overvåke og kontrollere fôrforbruket tett. Noen kan få tak i litt rimelige fôrmidler. Andre satser på at god helsestatus hos dyra skal gi dem litt ekstra på bunnlinja.

Men hva med de store og tunge kapitalkostnadene? Er det alltid nødvendig å velge bygge- og restaureringsløsninger som koster skjorta, som øker risikoen, begrenser handlefriheten og mulighetene for arbeidsinntekt?

Dette vil en svinebonde i Grue undersøke nærmere. Han utfordrer nå vedtatte sannheter og slipper slaktegrisene ut i halmen og snøen for å få bedre plass til flere purker innenfor den bygningsmassen som allerede står der. Kanskje kan gjeldpurkene følge etter?

Motforestillingene er naturligvis mange. Men det skal bli interessant å se hvor bærekraftige regnestykkene er når produksjonen har vært kjørt en stund. Friskt gjort er det i hvert fall å prøve noe nytt.