Publisert: 18.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Betydelig produksjonsøkning

Kjøttbøndene har svart på tiltale. De har svart på den sterke økningen i salget av svinekjøtt ved å øke produksjonen betydelig. Hittil i år er det produsert hele 10 prosent mer svinekjøtt enn til samme tid i fjor.


Betydelig produksjonsøkning

Kjøttbøndene har svart på tiltale. De har svart på den sterke økningen i salget av svinekjøtt ved å øke produksjonen betydelig. Hittil i år er det produsert hele 10 prosent mer svinekjøtt enn til samme tid i fjor.