Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Betongbeskyttelse mot leddbetennelse


Betongbeskyttelse mot leddbetennelse

 

Thoro Norge AS har lansert et produkt (Thorocrete) til beskyttelse av mur og betong. Det kan vise seg å ha positiv effekt på leddbetennelse hos smågriser. Det viser praktiske resultater fra enkle forsøk utført i fødebinger både i Norge og Sverige. Produktet legges oppå ny eller gammel betong i et sjikt på tre til fem millimeter.

Forsøk har blant annet vært gjort hos Tønnes Garborg på Jæren under ledelse av veterinær Freddie Helgesen. Han skriver i sin rapport at forekomsten av leddbetennelse har sunket betraktelig, så mye som 80 prosent. Produktet er testet også i flere andre besetninger, og med godt resultat, i følge leverandøren. I april ble det lagt ut 14 fødebinger på Norges landbrukshøgskole på Ås hvor produktet skal testes, trolig gjennom flere kull. Det er usikkert når testresultater herfra vil foreligge.