Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Best på slaktegris

Svin har vært på besøk hos Kari Molle og Geir Bråten i Spydeberg. De hadde beste slaktegrisbesetning i Ingris 2010.


Best på slaktegris

Svin har vært på besøk hos Kari Molle og Geir Bråten i Spydeberg. De hadde beste slaktegrisbesetning i Ingris 2010.

 Østfold

 – Vi sliter litt mer i år. Grisen har en tendens til å bli for feit, trolig fordi det er mer duroc i alvsmaterialet. Men vi har byttet fra bare ett fôrslag til to fôrslag og fasefôring. Kanskje det hjelper, sier Kari Molle Bråten. Sammen med mannen Geir driver hun gården Ekeberg i Spydeberg  med korn og slaktegris. Gården ligger tett på nye E18 gjennom Østfold, og ble berørt av veibyggingen. Våningshuset ble flyttet og grisehuset er bygd opp på nytt tun. De har også byttet jord med en nabo for å ha alt dyrka areal på en side av veien.

 

Jevnt gode

Beste slaktegrisbesetning i Ingris kåres etter fire parametre. Dette er henholdsvis fôrforbruk, tilvekst, kjøttprosent og dødelighet. Med resultatene 2,41-1019-61,4 og 0,9 er ikke Kari og Geir best på noe, men scorer jevnt høyt og var blant de fem beste på alle parameterne. Totalt var det nær 150 besetninger som deltar med fôrregistreringer og dermed i kåringen.

Kari synes ikke de har gjort noe spesielt. De hadde for eksempel bare ett fôrslag i 2010 eller Svin Norm.

– Fra i sommer bruker vi Svin 50 fram til ca 60 kg, og Svin 70 etter dette, opplyser svinebonden i Spydeberg.

Ellers tror hun nok at plassen per gris og det faktuim at de ikke kjører helt fulle binger kan ha noe å si for resultatene.

– Huset er bygd som et konsesjonsgrisehus, men vi utnytter det ikke fullt ut, sier Kari.  

 

Fem drikkenipler

Grisehuset hos på Ekeberg er fra 2006, og ble bygd nøkkelferdig av Gråkjær. Her er lang utlastningsgang på ene langsiden og tre avdelinger på tvers. Det er tørrfôring og overrislingsanlegg over spalter. Litt spesielt er det at de bruker hele fem drippenipler per binge, to ved fôrautmaten og tre ved gjødselristene. Men to av niplene er satt inn ekstra. 

Smågrisen får de fra en purkering. Det har fungert bra. De får i underkant av 600 griser hver 16 uke, eller de fyller opp tre avdelinger i løpet av ca 14 dager. Utslakting går over tre uker.

–Noen griser vokser fortere enn andre. Jeg tar ut tapergriser og setter i egen binge. For å unngå halebiting bruker vi både høy, rikelig med strø og avispapir i bingene, opplyser Kari.