Publisert: 23.05.2022 Oppdatert: 23.05.2022

Stikkord:

Best på gris

Med 35,4 beregna avvente per årspurke går Tone og Arne Krog i Marker helt til topps blant årets purkebesetninger. 


Bildet: – Vår avløser Nazar Ferenets fra Ukraina er en viktig årsak til de gode resultatene i grisehuset, sier Tone og Arne Krog. De var tredje best på antall avvente smågris i 2020, og i 2021 gikk de helt til topps. 

 

På Nordre Måstad gård i Marker er det grising i fjøset, og Arne Krog har vært oppe siden kl. 05.00. 

– Vi er ikke i grisehuset hele natten lenger. Men vi er gjerne til stede en time over midnatt om kvelden, og står tidlig opp igjen om morgenen, forteller Arne. Rundt kl. 07.00 overtar avløser Nazar og hans samboer Dana grisingsvakten. De tar også det daglige stellet i fjøset. 

– Det blir mange fødte denne gangen også, for­teller Arne. Og mange fødte betyr mange avvente. 

– Grunnlaget for mange fødte legges i insemineringen. Nazar gjør mye av jobben her, og han er usedvanlig flink, forteller Arne. 

– Det gjelder å være tålmodig, bruke tid på å stimulere purkene, og aldri presse ut sæden, avslører Nazar. Krog driver kombinert produksjon med sju ukes puljedrift og 24 purker i pulja. I 2020 hadde de fantastiske 99 i grisingsprosent. I fjor ble prosenten 93. 

Det er ny insemineringsavdeling på gården med insemineringsbåser og dypstrø/talleareal bak. Avdelingen er for øvrig lik den Tomb landbrukskole nettopp har bygd (se sak side 28). Hvordan inseminering blir gjort på Måstad er for øvrig nylig filmet av Norsvin. Dette blir et innslag for som deltar i Norsvins studiering neste høst/vinter, og vil kunne studeres av alle. 

De svakeste i egne binger
Krog har eldre fødebinger med betonginnredning på 7 m2. Bingene er uten fikseringsmulighet. Men det er ikke spesielt mange smågriser som ligges i hjel eller dør i fødebingen. 

– Fødebingene fungerer bra, men smågrishjørnet er lite, sier Arne. Ved avvenning samles så de svakeste smågrisene i egne binger. Normalt blir det to slike binger, og grisungene får gå et par uker ekstra med ei ammepurke som skal utrangeres. Nå har Arne skjev rekruttering p.g.a av konsesjon. Det betyr at han rekrutterer få purker de fem første puljene i året, og mange i de to siste. Dermed kan det bli mangel på ammepurker i starten av året. 

– Vi bruker i så fall melkeerstatning i en eller to binger etter avvenning, forteller Arne. I 2021 oppnådde Krog 14,7 avvente i snitt per kull, og 2,32 kull per årspurke. 

Krigen endrer planene
– Flinke ansatte gir gode resultater i grisehuset, sier Arne. Nazar (29) er nå hos Krog på sjette året sammen med samboeren Dana. De hadde tenkt seg hjem i år, men krigen forandrer alle planer. 

– Jeg er fra et småbruk omtrent midt i Ukraina. Gården er så langt ikke særlig berørt av krigen. Mine foreldre har satt poteter i år, og de sår mer mais enn normalt. De har også noen griser og storfe på gården, forteller Nazar. Han har ofte kontakt med hjemlandet og får rapporter om hva som skjer. På et større husdyrbruk utenfor Kiev drepte nylig russerne alle mjølkekyr og også alle andre husdyr på gården før de trakk seg tilbake. Nazar håper krigen snart tar slutt, men han frykter at den ikke vil gjøre det. Uansett er usikkerheten stor hvordan framtiden blir i Ukraina.