Publisert: 21.02.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Beskytter industrien

Mørk Engebretsen Invest AS mottar prisnedskrivningstilskudd på korn når selskapet produserer kraftfôr. Men selv vil Henrik Mørk Eek helst kaste hele korn- og kraftfôrpolitikken på skraphaugen.


- Beskytter industrien

Mørk Engebretsen Invest AS mottar prisnedskrivningstilskudd på korn når selskapet produserer kraftfôr. Men selv vil Henrik Mørk Eek helst kaste hele korn- og kraftfôrpolitikken på skraphaugen.

Han innrømmer at kornpolitikken er komplisert. For den ene er den en inntektskilde. For den andre er den en utgiftskilde. Prisnedskrivningstilskuddet på norskproduserte kornråvarer gis for å sikre at norske råvarer blir brukt i produksjonen av matmel og kraftfôr. I Bondebladet gikk Mørk Eek kraftig ut mot dagens ordninger også på dette feltet. Anlegget i Skiptvedt produserer og selger enkeltråvarer til svineprodusenter som selv står for blandingene. Dermed slipper han særkrav om hygiene og varmebehandling som selger av ferdig kraftfôr. Om lag 70-80 prosent av volumet som produseres her av bygg, hvete osv. selges til andre.

– Ja, jeg lurer litt på hvem dette tilskuddet egentlig er til for? I dag kan kornprodusenten tippe lasset på den ene sida av kraftfôrmølla og få én pris for kornet, mens mølla kan tappe ut det samme lasset på andre sida av bygningen og heve store tilskudd for det samme lasset. Jeg mener at tilskuddet virker beskyttende på kraftfôrindustrien. Etter min mening burde tilskuddet gå rett til de som forbruket kraftfôret, ikke til næringsmiddelindustrien.

– Du vil også senke produsentprisene på korn nærmere verdensmarkedsprisen?

– Hvis en gjør som i Norge og holder en kornpris langt over verdensmarkedsprisen så skaper det trøbbel i alle andre ledd som følger etter. Hvis en holder en tilnærmet verdensmarkedspris så må kornbonden på en eller anne måte kompenseres for ulempene. Jeg vil ikke dem til livs heller, sier Mørk Eek.