Publisert: 02.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Beregner fôrets klimapåvirkning

Lantmännen Lantbruk i Sverige beregner klimaverdien av fôrtypene sine. Dermed blir det mulig å klimamerke animalske produkter i dagligvarebransjen.


Beregner fôrets klimapåvirkning

Lantmännen Lantbruk i Sverige beregner klimaverdien av fôrtypene sine. Dermed blir det mulig å klimamerke animalske produkter i dagligvarebransjen.

– Gjennom slike klimaberegninger får bøndene en mulighet til å gjøre valg av fôrprodukter. Det kan igjen gi dem nye argumenter for sin egen produksjon, sier Margareta Helander, fôringssjef i Lantmännen Lantbruk.

Kunnskapen om råvarenes og fôrets klimapåvirkning gir dessuten Lantmännen et verktøy som setter dem i stand til å styre mer i retning av klimasmarte produkter. – Med klimaverdier har vi et redskap som kan vise hvilke tiltak som kan settes inn for å minske kulldioksidutslippene. Beregnete klimaverdier gir bonden og også dagligvarebransjen et redskap til å fortelle hvilke tiltak som kan settes inn for å minske disse utslippene. Slik kan alle gjøre bedre valg og påvirke produksjonen sin, sier Margareta Helander.

Allerede i november innførte Lantmännen beregnete verdier for klimaverdiene av fôrproduktene sine. Hva er så egentlig en beregnet klimaverdi? Klimaverdien skal angi utslipp av drivhusgasser uttrykt som kulldioksidekvivalenter. Ekvivalenter er de verdiene en får fram når andre drivhusgasser regnes om til kulldioksyd for å bli sammenlignbare. Av det samlete totale utslippet av drivhusgasser per kilo fôr oppstår omtrent halvparten ved dyrking. Det kan være ti ganger større enn bidraget fra transport.

Produksjonen av fôret står for en mindre andel av det samlete utslippet i form av den energien som brukes innen fabrikkene for å transportere råvarer, blande, varmebehandle blandingene, pelletere, kjøle samt lagre råvarene.

Sluttklimaverdien bestemmes av utslippene som hver råvare forårsaker i hele leddet, og hvor stor andel det er av den i fôret. Den beregnede klimaverdien angis i antall gram kulloksidekvivalenter per kilo fôr i innholdsdeklarasjonen på produktbladene som følger med fra Lantmännen.