Publisert: 11.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ber private slakterier om å senke vektgrensene

Styret i Norsvin vil helst ikke ha flere nye purkeringer nå. I et brev til Kjøttbransjens Landsforbund (KLF) ber styret om at de private kjøttbedriftene senker vektgrensene og øker markedsaktivitenene.


Ber private slakterier om å senke vektgrensene

Styret i Norsvin vil helst ikke ha flere nye purkeringer nå. I et brev til Kjøttbransjens Landsforbund (KLF) ber styret om at de private kjøttbedriftene senker vektgrensene og øker markedsaktivitenene.

 

Det økende overskuddet av svinekjøtt bekymrer styret i Norsvin. I et brev til KLF pekes det på at overskuddet vil øke utover i 2004 og 2005. De siste semintallene fra Norsvin viser en økning i semintallene hittil i år på over seks prosent.

Styret etterlyser derfor tiltak som reduserer totalproduksjonen og øker forbruket av svinekjøtt. I brevet heter det at styret «mener det er viktig med svært klare signaler til svineprodusentene om at man nå går inn i en større overproduksjon. Det er ikke riktig å øke produksjonskapasiteten nå blant annet i form av å etablere flere purkeringer», skriver Norsvinstyret i brevet.

Styret sa på et av sine siste møter, altså før den nye prisreduksjonen på smågris ble kjent, at markedsregulator om nødvendig bør øke sine signalvirkemidler ytterligere, med en ytterligere økning av omsetningsavgifta og prisreduksjon til produsentene.

Norsvins styre oppfordrer altså også de private slakteriene om å bidra for å redusere skadevirkningene av overproduksjonen, for eksempel ved å redusere vektene for maksimal utbetalingspris, samt å stimulere markedsaktivitenene for salg av svinekjøtt.