Publisert: 28.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ber om to kroner kiloen for gris

Nortura foreslår en økning i engrosprisen på gris med to kroner kiloen i sitt innspill til Jordbrukets forhandlingsutvalg.


Ber om to kroner kiloen for gris

Nortura foreslår en økning i engrosprisen på gris med to kroner kiloen i sitt innspill til Jordbrukets forhandlingsutvalg.

 

Behovet for reell inntektsutvikling for bøndene, inndekking av økte kostnader og behov for økt produksjon av norsk kjøtt og egg er begrunnelsen for Norturas forslag til prisøkninger i årets jordbruksavtale. Nortura foreslår at engrosprisen på storfe og lam økes med 5 kr, gris og kylling med 2 kr og egg med 1,50 kr per kg.

Økte kostnader i matproduksjonen, bl.a. på kraftfôr, kunstgjødsel og andre innsatsfaktorer, har gitt behov fopriser, sier styreleder Harald Mork i Nortura. I tillegg må bøndene minst ha en inntektsutvikling som øvrige grupper for at norsk landbruksproduksjon skal dekke den norsk etterspørselen og være en attraktiv næring for dagens unge.

–Underdekking av norsk kjøtt og egg svekker norsk matvareindustri, norskhetsgaranterte merkevarer og troverdigheten til at landbruket innfrir sin viktigste målsetning. I en verden hvor matmarkedet har endret seg kraftig som følge av økt etterspørsel, er det rett og slett et samvittighetsspørsmål at verdens rikeste land sørger for sin egen basismatproduksjon, sier Harald Mork.