Publisert: 27.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ber om å få bruke billig genfôr


Ber om å få bruke billig genfôr

 

Danske Slagteriers formann Bent Claudi Lassen vil ha EU til raskt å åpne for billig svinefôr fra USA og Sør-Amerika, skriver Børsen. Dansk landbruk bør kunne bruke genmodifisert fôr fra disse landene, fôr som er godkjent av EU. Men godkjenningen er for omstendelig og tar for lang tid, mener Lassen. Den omstendelige tilgangen til genmodifiserte fôrmidler ødelegger konkurranseevnen, mener han.