Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bekymret for tilskudd til naturbruksskolene

Det store kuttet i tilskudd til private naturbruksskoler bekymrer.


Bekymret for tilskudd til naturbruksskolene

Det store kuttet i tilskudd til private naturbruksskoler bekymrer.

Utdanningsprogram naturbruk, og framfor alt yrkesutdanningen innen landbruk og gartnerinæring er i en særstilling med en meget høy andel elever i private videregående skoler. I et brev til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen skriver Norges Bondelag at det nå går 133 elever på Vg3 landbruk (agronom) og 47 elever på Vg3 gartnerinæring (gartner). Det betyr at m inst 44 prosent av agronomene og minst 82 prosent av gartnerne går på private skoler. I andre utdanningsprogram i videregående skole er andelen elever i private skoler mye lavere. Bondelaget frykter derfor for kompetanseutviklingen i næringa med de tilskuddssatsene som statsbudsjettet legger opp til.