Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bedre våtfôrstyring må til


Bedre våtfôrstyring må til

 

Økte fôrpriser øker interessen for å redusere fôrforbruket, også i Danmark. Restriktiv våtfôring kan være en måte å oppnå det på. En brukerundersøkelse i nabolandet har likevel vist at mange våtfôrbrukere har et høyt fôrforbruk. Vårt danske søsterblad Svin peker på at styringen og vedlikeholdet av mange våtfôringsanlegg ofte er mangelfull. Feiltasting i computeren, for dårlig styring av fôrkurven, og for dårlig hygiene i våtfôrtanken kan være tre aktuelle forklaringer.

Det er flere styringsmuligheter i et våtfôringsanlegg enn et tørrfôringsanlegg. Men det kreves også av brukeren at tar seg den tid som er nødvendig for å greie å styre fôringsanlegget effektivt.