Publisert: 01.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bedre smak gir bedre resultater

Norgesfôr har nå forbedret Svin Junior med enda bedre smak. Forsøk viser høyere tilvekst og bedre fôrutnyttelse i smågrisperioden.


Bedre smak gir bedre resultater

Norgesfôr har nå forbedret Svin Junior med enda bedre smak. Forsøk viser høyere tilvekst og bedre fôrutnyttelse i smågrisperioden.

 

En vellykket smågrisproduksjon er avhengig av mange faktorer. Et godt resultat i fødebingen er viktig. Men like viktig er det at avvenningen er vellykket, og at du har mange jevne og store smågriser ved 10 ukers alder.

 

DIEGIVNINGSPERIODEN

Smågrisfôringen starter i fødeavdelingen. En god start er viktig, for her legges grunnlaget for god helse og tilvekst hos smågrisen. Purkemelk er det første smågrisfôret, og det er viktig at forholdene legges til rette slik at purka melker nok til de grisungene hun har.

Purka skal ha høyenergifôr (Svin Die) som sikrer god melkeproduksjon. Høyt fôropptak i diegivningsperioden gir høy melkeproduksjon og dermed høye avvenningsvekter. Ha som mål at purka skal ha full fôrstyrke etter 14–16 dager (appetitt). Det er viktig at purka har fri tilgang på vann. Lite vann vil gi redusert fôropptak, som igjen fører til redusert melkeytelse hos purka.

Rett etter fødsel er det viktig at smågrisene får i seg råmelk så raskt som mulig. Både for at smågrisen skal få næring og energi, og for at de skal få de livsviktige immunstoffene som råmelka inneholder.

 

FORDØYELSESFYSIOLOGI

Fordøyelsessystemet er ikke ferdig utviklet når smågrisen blir født. pH i magesekken er vesentlig høyere enn hos voksne, og utskillelse av ulike enzymer er lav de første ukene etter fødsel. Det betyr at spedgrisen ikke har stor nok kapasitet til å fordøye protein, karbohydrater etc. De første ukene etter fødsel er sammensetningen av enzymene tilpasset fordøyelse av melk, det vil si laktose, protein, og emulgert melkefett. Konsentrasjonen av laktase er høy den første tiden etter fødsel og faller etter hvert som grisen blir eldre. Enzymutskillelsen kan stimuleres ved å tilvenne smågrisfôr gradvis.

Magesekken er liten hos spedgris. Derfor er det viktig med små og hyppige måltider av fôr.

 

NÅR SKAL VI STARTE MED KRAFTFÔR?

I perioden frem til avvenning dekkes det meste av smågrisens næringsbehov med unntak av jern gjennom purkemelka. Vanligvis tar smågrisen opp forholdsvis lite næring utover det den får igjennom purkemelka. Likevel er det viktig at en så tidlig som mulig tilvenner smågrisen Svin Junior. Det stimulerer til utviklingen av smågrisens fordøyelsessystem og gjør den bedre forberedt til å fordøye kraftfôr etter avvenningen.

Du bør starte med Svin Junior når smågrisen er ca en uke gammel. Smågrisen skal ha fri tilgang på reint vann i tillegg til purkemelka. Legg en håndfull Svin Junior i nærheten av liggeplassen. Hvis mulig tildel smågrisfôret når purka får mat, for da er det stor aktivitet i bingen og smågrisen vil gjerne gjøre som mora, nemlig spise. Ved bruk av smågristorv er det fint å legge litt smågrisfôr sammen med torva. Fra 3 ukers alder bør det være fri tilgang på smågrisfôr, gjerne fra automat.

Svin Junior er lett fordøyelig og har et høyt innhold av aminosyrer og energi. Magesekken til smågrisen er liten, og derfor er det viktig med høy energikonsentrasjon i kraftfôret for å sikre nok energi. Tilstrekkelig mengde av vitaminer og mineraler er også viktig da smågrisen vokser svært raskt.

Det er viktig at smågrisfôret er så friskt som mulig. Fôret skal oppbevares utenfor husdyrrommet på et tørt, kjølig og mørkt sted. Ved fôring fra automat skal den fylles med nytt fôr hver dag. Ved fôring i tro skal fôrrester fjernes daglig før nytt fôr fylles på.

 

VANN

Smågrisen skal ha tilgang på reint vann i tillegg til purkemelka. Vann er viktig etter hvert som smågrisene spiser mer kraftfôr. Det skal være to nipler per 10 gris og hver nippel skal gi minimum 0,5 l/min. Drikkekar gjør det enklere å få smågrisen i gang med å ta opp vann, men er vanskeligere å holde rene.

 

GI SMÅGRISEN EN GOD START (AVVENNING)

Målet for opptak av tørrfôr er at smågrisen spiser fem prosent av kroppsvekten sin sju-åtte dager etter avvenning. Dersom smågrisen er 10 kg, blir dette 500 g fôr. Fôropptaket stiger svært mye i smågrisperioden. På avvenningdagen spiser en smågris f.eks 0,2 kilo, og ved 25 kg levendevekt spiser den 1,3 kilo.

Smågrisen avvennes ved cirka fem ukers alder. Det er smågrisens vekt som er avgjørende for hvor godt smågrisen klarer avvenningen. Avvenningsvekten bør være minimum ni kg i gjennomsnitt. Er de under ni kilo kan de med fordel settes i egen binge for spesialbehandling. Etter avvenning skal smågrisen tilbys et smågrisfôr som den allerede har blitt fôret på i fødebingen.

Ved problemer med avvenningsdiarè bør det søkes hjelp av veterinær. Restriktiv fôring kan bidra til å dempe problemer med diarè. Tildeling av ca 75 % av dagsrasjonen fordelt på tre til fire fôringer kan hjelpe i slike situasjoner. Det er spesielt dag fire til dag åtte etter avvenning som er den mest kritiske perioden. Restriktiv fôring må foretas i tro der alle grisene har plass til å ete samtidig. Her anbefaler vi at det brukes Svin Junior Mild som valg av fôrslag. Dette er en blanding med lavere innhold av energi og protein enn Svin Junior. I tillegg er blandingen tilsatt et fiberprodukt som bedrer tarmhelsen til smågrisen.

 

ETTER AVVENNING

Perioden fra avvenning til overgang slaktegrisstadiet bør gjøres så kort som mulig. I denne perioden har smågrisen et vekstpotensiale som er langt større enn potensialet for fôropptak. Fri tilgang på smågrisfôr er her den beste løsningen. Selv om det tilsynelatende kan se ut som smågrisen trives på slaktegris- eller purkefôr, vil den vokse saktere og ha et høyere fôrforbruk per kg tilvekst.

 

SVIN JUNIOR ET SKRITT VIDERE

Norgesfôr har testet ut Svin Junior med bedre smak. Forsøksresultatene fra Tomb Jordbruksskole og feltverter viste svært positive resultater. Forsøkene viste tydelig at smågrisen er glad i det som smaker søtt. At smågrisen viser godt fôropptak allerede i fødeavdelingen gjør at smågrisen kan vokse raskere og den kan oppnå høyere avvenningsvekter.

Smågrisfôret alene gir ikke en vellykket smågrisproduksjon. Husk at også de andre miljøfaktorene må være på plass.