Publisert: 04.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Be om å få serviceavtale på ventilasjonen

Hvem har ansvaret når ting ikke fungerer? Det er krise når svineprodusenten betaler sekssifrete beløp for et klimaanlegg som ikke fungerer slik det skal. Og det skjer.


Be om å få serviceavtale på ventilasjonen

Hvem har ansvaret når ting ikke fungerer? Det er krise når svineprodusenten betaler sekssifrete beløp for et klimaanlegg som ikke fungerer slik det skal. Og det skjer.

 

Det er ingen tvil om hvem som blir sittende med ansvaret og regninga når ventilasjons- og klimastyringen ikke fungerer som forventet. Det er først og fremst byggherren, altså svineprodusenten. Derfor er det veldig viktig at den som bygger og bestiller ventilasjonssystemer er tidlig ute i byggeprosessen med å stille krav. Motsatt må også byggherren gi de informasjoner om valg av husløsninger og innredninger som er nødvendige for at leverandøren av ventilasjon skal kunne foreslå riktige løsninger.

 

TRENGER VEDLIKEHOLD OG SERVICE

Før valget tas bør det inngås en gjensidig forpliktende serviceavtale mellom kjøper og leverandør av anlegget. Alle forstår at bilen og traktoren trenger vedlikehold og service med jevne mellområd. På samme måte er det med ventilasjonsanlegget.

Og dette kan vise seg å bli en av de beste investeringene du gjør.

Det syntes de fleste som var med på ventilasjonskurset som Norsvin og Helsetjenesten for svin arrangerte for folk i bransjen å være enige om.

Spørsmålet er imidlertid dette; service og vedlikehold koster penger. Hvem skal betale regninga?

Det finnes mange eksempler på ventilasjonsanlegg som er montert og kjørt i gang på et tidspunkt hvor grisehuset er nytt, nyinnredet, og kanskje med lavt dyrebelegg. Så går tida, og bonden lever i den tro at alt fungerer som det skal.

Det vil det sjelden gjøre. Etterprøving, justering og tilpasninger er som regel nødvendig i de aller fleste fjøs. Ventilasjonen skal fungere til ulike årstider, og med varierende belegg i fjøset.