Publisert: 25.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ballen spilt over til avtalepartene

Det er begrenset hvor mange virkemidler markedsregulator rår over når så stor overproduksjon skal håndteres. Derfor har Norsk Kjøtt spilt ballen over til jordbrukets forhandlingsutvalg i brevs form.


Ballen spilt over til avtalepartene

Det er begrenset hvor mange virkemidler markedsregulator rår over når så stor overproduksjon skal håndteres. Derfor har Norsk Kjøtt spilt ballen over til jordbrukets forhandlingsutvalg i brevs form.

 

Brevet er stilet til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, men ønsket fra markedsregulator er å aktivisere avtalepartene til å diskutere rammebetingelsene rundt svinekjøttproduksjonen. Ledermøtet i Norges Bondelag har diskutert situasjonen, og erkjenner alvoret. Bondelaget peker på markedsordningene som grunnleggende i norsk landbrukspolitikk. Laget ber om at det så snart som mulig settes i verk tiltak som sikrer varig balanse mellom tilbud og etterspørsel i svineproduksjonen. Det var dårlig stemning for bruk av purkeslakting nå.