Publisert: 13.08.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bakgrunn


Bakgrunn

På gården i Grue, Hedmark, driver Britt Synnøve og Vidar Julien konvensjonell, kombinert svineproduksjon på 38 årspurker, og til sammen 900 dekar planteproduksjon, hvorav 250 dekar økologisk. Det produseres gjennomsnittlig 850 smågriser i året. Vel 500 fôres opp som slaktegris, mens resten selges som smågris.

Et planlagt byggeprosjekt i 2008 på cirka 8,5 millioner kroner ble lagt på is. Han regnet ut at dette ikke var bedriftsøkonomisk lønnsomt hvis en regner inn realistiske avkastningskrav til kapital og arbeidskraft. Julien ville noen år etterpå teste om det økte fôrforbruket ble større enn de sparte kapitalkostnadene i et driftsopplegg med hytter og utegris sammenliknet med slaktegris i et fullisolert konvensjonelt bygg som koster ti ganger så mye som anleggskostnadene for utegrisen.

Se reportasjer i Svin 1 og 2/2013 for flere detaljer.