Publisert: 11.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Avvenningstorv med sinkoksyd


Avvenningstorv med sinkoksyd

 

Sinkoksyd er et mineral som alle dyr har behov for i små mengder. I Svin 8/06 hadde Helsetjenesten for svin en artikkel om bruk av sinkoksyd til gris, etter at reglene er lagt om.

I disse dager lanserer AS Norsk Mineralnæring en ny og forbedret avvenningstorv til smågris hvor sinkoksyd er tilsatt, Normin A-V Torv. I en pressemelding fra selskapet heter det at mengden som er tilsatt svarer til den maksimalgrensen som forskriften tillater. I torva er det også tilsatt pH-senkende syrer og diamol som binder væsker og toksiner. Sinktilførselen skal bidra til å styrke smågrisens immunsystem, og slik sett være et hjelpemiddel til å forebygge avvenningsdiaré og ødemsyke.