Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Avlsmessig framgang – for de mange!

Norsvins hovedoppgave er å forbedre din lønnsomhet gjennom målrettet avlsarbeid, og på grunn av Norsvins intense testing og seleksjon forandres en rekke egenskaper.


Avlsmessig framgang – for de mange!

Norsvins hovedoppgave er å forbedre din lønnsomhet gjennom målrettet avlsarbeid, og på grunn av Norsvins intense testing og seleksjon forandres en rekke egenskaper.

 

Hver måned foretar Norsvin en sammenligning av avlsverdiene til alle dyr i populasjonen. Forandringer over tid i avlsverdi sier noe om effektiviteten i Norsvins avlssystem. Fram til begynnelsen av 90-årene ble det kun tatt med noen få slaktegrisegenskaper i avlsarbeidet. Ønsket om å ivareta hele grisen, kombinert med ny teknologi, kunnskap og kraftigere datamaskiner, gjør at vi i dag holder oversikt over en rekke egenskaper. I dag har vi faktisk oversikt over 31 egenskaper for landsvin og 22 for duroc. De forskjellige egenskapene vektes sammen til en avlsverdi som er utgangspunktet for all seleksjon, både på råner og på purker i foredling og formeringsbesetningene. Vektleggingen som benyttes er basert på hver enkelt egenskaps betyding for norsk svineproduksjon.

 

32 kroner per slaktegris

I de siste beregningene oppgis det at vi har en årlig framgang som tilsvarer ca 32 kroner per slaktegris for landsvin. Endringen er fordelt på de mange egenskapene som er nevnt over. For landsvin er de egenskapene som registreres på selve slaktegrisen beregnet å ha en framgang på cirka 19 kroner, mens de resterende 14 kroner er framgang på morsegenskapene. Blant slaktegris- egenskapene kommer hele 12 kroner fra framgang i kjøttprosent, mens fôrforbruk og daglig tilvekst i lengre tid har hatt forholdsvis liten endring. Den teoretiske endringen av fôrforbruk viser nå en reduksjon som tilsvarer 0,02 Fe pr kg tilvekst pr år. Fraværet i fremgang for tilvekst på landsvin som populasjon er delvis begrunnet i fremgangen som har vært for kullstørrelse og morsevne.

 

Litt ekstra

Lanseringen av produktet Norsvin LL Pluss er imidlertid en måte kombinertbesetninger, eller smågrisprodusenter som vil tilby sine slaktegrisprodusenter noe ekstra, kan få tilgang til landsvinråner som rangerer aller høyest for slaktegrisegenskaper.

 

Duroc følger på

Norturas duroc har nå en avlsmessig framgang som er beregnet til cirka 29 kroner per slaktegris per år. Denne har aldri vært høyere. Framgangen på kjøttprosent er på samme nivå som landsvin, mens reduksjonen i fôrforbruket er i ferd med skyte fart. Det samme gjelder for tilvekst. Årlig reduseres avlsmessig alder ved 100 kg levende vekt med 1,6 dager, mens fôrforbruket for å nå samme vekt reduseres med ca 2,9 Fe per år. Dette er gjennomsnittstall for duroc testet de siste to årene.